Project COM

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bron: Lexima Magazine november 2017
Tekst: Ruth Dalemans, Edith Hagedoren, Uta Roentgen en Katrien Horions

Het project COM heeft als doel het gebruik van dyslexiehulpmiddelen te bevorderen. Hiervoor zijn een methodiek voor gebruik en implementatie van dyslexiehulpmiddelen ontwikkeld en wordt een website opgericht zodat alle betrokkenen de materialen van deze werkwijze kunnen vinden. 

 

Mensen met dyslexie staan voor grote uitdagingen in hun school- en werkcarrière door beperkingen in de geschreven taal (Dalemans, R., et al. 2015). Hierdoor kiezen ze vaak voor een lager opleidingsniveau dan op basis van hun competenties passend is.

Dyslexiehulpmiddelen bieden een belangrijk antwoord op dagelijkse problemen van mensen met dyslexie, mits ze optimaal ingezet worden.

Uit een peiling van het ministerie (Dijksma, S., 2009) naar de inzet van dyslexiehulpmiddelen blijkt dat de implementatie ervan niet goed verloopt. De personen die begeleiding en ondersteuning bieden, hebben vaak; 

  • Te weinig tijd en materiaal tot hun beschikking
  • Niet de expertise om de mogelijkheden van dyslexiehulpmiddelen in de praktijk optimaal te benutten
  • Geen duidelijk beeld van wat van hen verwacht wordt bij het stimuleren en faciliteren van het gebruik van hulpmiddelen.

Doordat professionals te weinig kennis hebben en de samenwerking niet optimaal verloopt tussen leveranciers, professionals, eindgebruikers en hun omgeving, is er vaak geen hulpmiddel ter beschikking, belanden hulpmiddelen in de kast of worden ze niet volledig gebruikt en blijven heel wat mogelijkheden van het hulpmiddel onbenut.

Lees het hele artikel >>

Het project COM is vanuit Hogeschool Zuyd en EIZT projectmatig ontwikkeld als Raak-MKB project met subsidie van Stichting Innovatie Alliantie.