Ontmoet de mensen van het Stimuleringsprogramma Dyslexie

Maak kennis met het Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie en Hulpmiddelen op de NDC

Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs.

In het kader van dit Stimuleringsprogramma zouden scholen beter in staat gesteld moeten worden om systematisch te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Wat kan dit programma voor uw school betekenen? Volg een lezing of ga in gesprek met de kwartiermakers van het programma in het Exposium.

Lezingen van het Stimuleringsprogramma:

Ronde 1: Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie&Hulpmiddelen in het PO
Door Drs. Evelien Krikhaar

Ronde 2: Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie&Hulpmiddelen in het VO
Door Dr. Ria Kleijnen

Ronde tafelgesprekken:
U kunt deelnemen aan de ronde tafelgesprekken in het Exposium (vrije inloop). Hier maken professionals uit de regio kennis met elkaar met als doel: professionals uit verschillende regio’s ‘verbinden’ en concrete ‘acties’ entameren. 

Klik hier om aan te melden voor de Nationale Dyslexie Conferentie en stel uw eigen dagprogramma samen.

Deelname NDC2019
De kosten voor deelname bedragen €279,00 per persoon, inclusief BTW, inclusief lunch, documentatiemateriaal en certificaat van deelname. Aanmelden >>

Meer informatie: conferentie@lexima.nl