Nieuwe editie Lexima Magazine

De nieuwe editie van het Lexima Magazine is in mei verspreid onder scholen en behandelpraktijken.

Het magazine bevat reportages, portretten, wetenschappelijke achtergronden, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale kansen bij dyslexie, laaggeletterdheid en andere lees-, schrijf- en taalproblemen.

Met het Lexima Magazine wil Lexima onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij lees- of spellingproblemen en dyslexiebehandelaars informeren over preventie, behandeling, compenserende oplossingen en manieren om te werken aan
leesbevordering.

Lexima Magazine richt zich op de leerkracht die zich zorgen maakt om de leesachterstanden bij zijn of haar leerlingen, de schoolleider die goede ondersteuning wil voor leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie, de studiebegeleider die studenten die moeite
hebben met lezen vooruit wil helpen en de leidinggevende die laaggeletterde
medewerkers optimaal wil laten presteren.

Bekijk het Lexima Magazine online