Nationale Politie gaat aan de slag met WoDy taaltool

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bron: Lexima, Leusden, 1 januari 2018

Het taalhulpprogramma WoDy komt voor alle politiemedewerkers beschikbaar. Met deze tool wordt iedereen in staat gesteld betere teksten te schrijven of teksten beter te lezen. Om dit mogelijk te maken heeft Lexima een unieke samenwerkingsovereenkomst met de Nationale Politie gesloten. 

Het afgelopen jaar waren er in het land diverse bijeenkomsten om na te gaan of WoDy voor de politie daadwerkelijk een handige tool is. Dat blijkt het geval. Zo’n  350 collega’s deden dit jaar mee aan een pilot WoDy en er stonden er al snel meer dan 500 in de wacht.

'Blijkbaar is er behoefte’, vertelt Monique Blom, dienstenmanager bij Dienst ICT. ‘Deelnemers aan de pilot zijn enthousiast over de spellingsadviezen van WoDy en gebruiken het programma vaak. Uit de feedback van de pilot komt naar voren dat  deelnemers zich door WoDy zekerder voelen over de teksten die ze schrijven. O.a. proces verbalen worden aanzienlijk beter door de speciale WoDy-taalcheck. Ook de Politieacademie wil het programma graag invoeren. Ook daar heeft men kunnen vaststellen dat studenten met dyslexie of een taalachterstand door WoDy echt betere teksten leveren en ook betere pv’s’, aldus Monique.
  
De komende periode kunnen politiemedewerkers door het hele land bijeenkomsten bijwonen om meer informatie te krijgen over het programma en om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Samen met een betrokken team van de politie wil Lexima ervoor zorgen dat het project een groot succes wordt!