Nationale Educational Needs Conferentie

woensdag 26 september 2018
Thema: Een Passend Perspectief in en om de klas.
met focus op de Educational Needs van uw leerlingen

Voor onderwijsprofessionals uit PO, SO, VO en MBO

De Nationale Educational Needs Conferentie 2018

Ieder kind heeft recht op perspectief. Recht op uitdagend onderwijs dat past bij zijn niveau en talenten. Onderwijs dat optimaal uitgaat van kansen en mogelijkheden en onderwijs dat rekening houdt met extra ondersteuningsbehoeften. Iedere leerkracht heeft recht op de juiste ambitie. Actuele kennis en handvatten om dagelijkse en ook complexe situaties het hoofd te kunnen bieden. Tijdens deze conferentie staat het bieden van Passend Onderwijs centraal waarbij de nieuwste inzichten met u worden gedeeld zodat u beter uitgerust bent om positief kwalitatief inclusief onderwijs te bieden.

Tijdens de Nationale Educational Needs Conferentie komen thema's als gedragsproblemen, leerstoornissen, leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong of combinaties van bovenstaande aan bod. Verder kunt u lezingen bijwonen over meer algemene thema's die actueel zijn en leven in het onderwijs, zoals: inclusief onderwijs, werkdruk, goed onderwijs aan nieuwkomers, ontwikkeling van het brein en omgaan met pestgedrag.

Het succes van de jaarlijkse Nationale Educational Needs Conferentie ligt in de mix van onderwijspraktijk, zorg en wetenschap. Meer dan 25 prominente sprekers delen op deze dag nieuwe wetenschappelijke inzichten, inhoudelijke adviezen en praktische handvatten met u.

NENC 2017Het veelzijdige programma bestaat uit ruim 40 lezingen waarmee u zelf uw persoonlijke programma kunt samenstellen. Deelname biedt u inspiratie en praktische handvatten die direct toepasbaar zijn in uw dagelijkse onderwijspraktijk.

Deelname
De kosten voor deelname bedragen €279,00 per persoon, inclusief BTW, inclusief lunch, documentatiemateriaal en certificaat van deelname. Aanmelden >>

Meer informatie: conferentie@lexima.nl