Nationale Dyslexie Conferentie 2020

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Nationale Dyslexie Conferentie
25 maart 2020

Over Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie

Welke rol hebben onze genen in het goed leren lezen? Wat zijn de innovaties in het leesonderwijs? Hoe kunnen we kwaliteitsproblemen aanpakken die van invloed zijn op leesproblemen? Kunnen we laaggeletterdheid voorkomen? Welke rol heeft het gezin bij de ontwikkeling van geletterdheid en de bevordering van leesmotivatie? En wat zegt de inspectie van het onderwijs over dyslexie? U krijgt antwoorden op 25 maart!

U mag deze dag niet missen, want:

  • Er zijn meer dan 30 prominente sprekers.
  • Het programma bestaat uit 45 lezingen.
  • Nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten worden met u gedeeld.
  • U stelt uw eigen dagprogramma samen.

Klik hier om aan te melden.
Let op! Vroegboekkorting tot 13 januari 2020!

Een goede aanpak voor leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie? Maak uw keuze uit 45 boeiende lezingen. 

Uitgelicht:

Ontwikkeling van geletterdheid en bevordering van leesmotivatie: de rol van het gezin.
Prof. dr. Roel van Steensel

In deze lezing ga ik in op de vraag hoe de invloed van ouders op de leesontwikkeling van kinderen vorm krijgt. Ik kijk daarbij ook naar mogelijke verschillen tussen moeders en vaders en meisjes en jongens. Tot slot beschrijf ik wat we weten over de effecten van ouder-kindprogramma's, met name op de geletterde ontwikkeling van kinderen in achterstandssituaties.
Nature en nurture van dyslectici, snellezers, leeshaters en boekenwurmen
Dr. Elsje van Bergen

Hoe snel kinderen (leren) lezen is behoorlijk erfelijk. Wat betekent dat? Is er een DNA test voor dyslexie? Goede lezers zijn vaak boekenwurmen en kinderen met dyslexie niet. Wat is oorzaak en gevolg in hoe goed en hoeveel kinderen lezen? In deze lezing neemt dr. Elsje van Bergen u mee naar de nature en nurture van dyslectici, snellezers, leeshaters en boekenwurmen.
De meeste leesproblemen zijn het gevolg van kwaliteitsproblemen 
Dr. Kees Vernooy

Internationaal leesonderzoek en Nederlands onderzoek laten zien dat de meeste leesproblemen van zwakke lezers het gevolg van kwaliteitsproblemen - en dan in het bijzonder op het gebied van instructie - in het leesonderwijs zijn. Deze kwaliteitsproblemen - ook wel didactische verwaarlozing genoemd - leiden ertoe dat met name risicolezers een verhoogd gevaar lopen om zich niet een leesvaardigheid eigen te maken, waarmee ze zich later succesvol in het onderwijs en in de samenleving kunnen redden.
Dyscalculie & dyslexie: Overeenkomsten en verschillen
Prof.dr. Evelyn Kroesbergen


Dyslexie en dyscalculie vertonen naast verschillen ook overeenkomsten. Ze komen bovendien vaak samen voor. De vraag rijst of het ene probleem wellicht het andere veroorzaakt of dat er eenzelfde oorzaak aan beide ten grondslag ligt. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt nader ingegaan op zowel oorzaken als verschijningsvormen van deze leerproblemen en op de consequenties voor diagnostiek en behandeling.
Nieuw: Bestuur en Beleid

Dit jaar organiseren we speciaal voor onderwijsbestuurders, directies en beleidsmakers Jeugdzorg en Onderwijs de Nationale Dyslexie Conferentie Bestuur & Beleid.

Programma: het thema 'Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie' staat deze dag centraal. Wetenschappelijke informatie wordt afgewisseld met goede praktijkvoorbeelden en resultaten uit toonaangevende projecten.

Meer informatie over deze parallelconferentie vindt u hier.
Informatiemarkt 

Tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie kunt u naast de lezingen ook de uitgebreide informatiemarkt bezoeken. 

Op de informatiemarkt zijn een diversiteit aan informatieve stands van educatieve uitgevers, onderwijs(advies)organisaties, belangenorganisaties en leveranciers van ICT-hulpmiddelen en andere oefenmaterialen te vinden. 

Meer informatie over de informatiemarkt vindt u hier.
Een feest voor het hele team!

Bij aanmelding van minimaal 5 personen van één school geldt een aantrekkelijke groepskorting.
  • Let op! Maak gebruik van de vroegboekkorting tot 13 januari 2020.
  • Studenten die een voltijdstudie aan een Hogeschool of Universiteit volgen, kunnen gebruik maken van de studentenkorting van 50%.
Bent u intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher, dyslexiebehandelaar, orthopedagoog(-generalist), (GZ-)psycholoog, logopedist, MasterSEN, ambulant begeleider, leraar, docent, decaan, studiebegeleider, lid van een zorgadviesteam, zorgcoördinator samenwerkingsverband, schoolleider of bestuurder in PO, SO, VO of MBO/HO? Dan mag u deze dag niet missen!

Uitgebreide informatie over het programma, de sprekers, de informatiemarkt en aanmelding vindt u op de website: www.nationaledyslexieconferentie.nl

Ik nodig u graag uit om aan deze onderwijsconferentie op 25 maart 2020 deel te nemen. Het belooft net als in voorgaande jaren weer een mooie en zeer leerzame dag te worden!


Marrith Hoenderken
Psycholoog Lexima Academie