Nationale Dyslexie Conferentie 2019

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Over Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie

op woensdag 27 maart 2019 in Pathé te Ede

 

Hoe maak je van leerlingen betrokken lezers? Hoe zorgen we ervoor dat de leesweerstand vermindert en leesmotivatie verhoogt? Wat zijn de innovaties in het leesonderwijs? Kunnen we laaggeletterdheid voorkomen? Wanneer is een dyslexiebehandeling effectief? En wat zegt de inspectie van het onderwijs over dyslexie en dyslexieverklaringen?

Alle leerlingen, studenten en volwassenen met leesproblemen moeten zich optimaal kunnen ontplooien. Het bestrijden van kansenongelijkheid en stimuleren van talent staat hierbij centraal. We doen het in Nederland goed, maar het kan nog beter!

Meer dan 30 prominente sprekers delen op 27 maart daarom graag nieuwe wetenschappelijke inzichten, adviezen en praktische handvatten met u. Want actuele onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten en ervaringen maken dat het zorglandschap rondom leesproblemen en dyslexie blijft veranderen en verbeteren.

Het veelzijdige programma bestaat uit een ruime keuze van maar liefst 45 lezingen waaruit u uw eigen dagprogramma samenstelt. De conferentie biedt voor individuele deelnemers, maar ook voor schoolteams en behandelteams de uitgelezen kans om in een dag maximaal kennis bij te spijkeren, ideeën op te doen en geïnspireerd te raken door de bevlogenheid van sprekers. En meer dan ooit te netwerken voor gezamenlijke actie in de eigen regio.

Dit bent u:

De conferentie is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, orthopedagogen(-generalisten), (GZ-)psychologen, logopedisten, leesspecialisten, dyslexiecoaches, MasterSENs, ambulant begeleiders, dyslexiebehandelaars, leraren, docenten, decanen, studiebegeleiders, opleidingscoördinatoren, leden van zorgadviesteams, zorgcoördinatoren samenwerkingsverbanden, directies en bestuurders in PO, SO, VO, MBO en HO. Ook hebben we lezingen die geschikt zijn voor begeleiders van volwassenen met dyslexie of leesproblemen. Daarnaast kunnen gemeenten aansluiten bij tal van lezingen over onder andere preventie van leesproblemen. 

Deelname (is gesloten per 18 maart)
De kosten voor deelname bedragen €279,00 per persoon, inclusief BTW, inclusief lunch, documentatiemateriaal en certificaat van deelname. Aanmelden >>

Meer informatie: conferentie@lexima.nl