Nationaal Programma Onderwijs in hoofdlijnen

Nationaal Programma Onderwijs in hoofdlijnen

Scholen krijgen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs extra steun en tijd om leerlingen te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen in de problemen zijn geraakt. Het programma biedt ondersteuning aan leerlingen die het moeilijk hebben. De nadruk ligt op de ontwikkeling van leerlingen zodat zij de opgelopen vertraging inhalen. Scholen zetten hiervoor bewezen interventies in.

Menukaart met bewezen interventies

Scholen beslissen zelf, in samenspraak met het schoolbestuur, welke maatregelen ze nemen om de vertragingen van hun leerlingen aan te pakken. Ze kiezen uit een menukaart met bewezen en goed onderbouwde interventies een eigen schoolprogramma met maatregelen. De maatregelen op de menukaart zijn breed geformuleerd en bieden door hun diversiteit ruimte om aan te sluiten bij de context en werkwijze van de school.

In de menukaart worden zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden, schoolontwikkeling en professionalisering meegenomen. De menukaart zal op hoofdlijnen bestaan uit drie niveaus.

 1. Hoofdkeuzes / Keuzehulp
  Gebaseerd op de schoolscan: op wat voor type maatregelen wil de school zich richten?
 2. Effectieve interventies
  Wat weten we over kosten en impact van verschillende maatregelen en de voorwaarden waaronder deze succesvol zijn?
 3. Praktische handvatten
  Hoe kan een maatregel praktisch worden vormgegeven in de context van de school?

Bewezen effectief

De effectiviteit van de verschillende maatregelen is beschreven door de Education Endowment Foundation. Dit Britse kennisinstituut heeft een toonaangevend internationaal vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van interventies bij leerlingen van 5 tot 16 jaar oud uitgevoerd. Zij hebben hun bevinden samengevoegd in een Teaching and Learning Toolkit waarmee interventies kunnen worden beoordeeld.

Daarnaast volgen scholen met een leerlingvolgsysteem de ontwikkeling van hun leerlingen. Zij zien daarmee de effectiviteit van de interventies waar ze nu al mee werken. Veel scholen hebben daardoor in beeld hoe snel vertragingen worden ingelopen.

Resultatenmonitor

Gedurende de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs zet de overheid een jaarlijkse resultatenmonitor op, die een landelijk beeld geeft van de ontwikkeling van de vertragingen, onderwijsresultaten en schoolloopbanen van leerlingen. Daarnaast monitort de overheid welke maatregelen scholen inzetten en hoe de uitvoering daarvan verloopt. Ook onderzoekt de overheid de effectiviteit van een aantal maatregelen op het terugdringen van de vertragingen. De resultaten worden gebruikt om de menukaart tijdens de looptijd van het programma door te ontwikkelen.

Meer over het Nationaal Programma Onderwijs

Tijdlijn

 • April 2021
  Scholen brengen problemen en behoeftes van leerlingen in kaart
 • Mei 2021
  Scholen kiezen uit de menukaart welke interventies ze gaan inzetten
 • Juni 2021
  Scholen horen welk budget er per leerling beschikbaar is vanuit het Nationaal Programma Onderwijs
 • Voor start schooljaar 2021/2022
  Scholen hebben een schoolprogramma opgesteld met alle maatregelen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023
 • Start schooljaar 2021/2022
  Scholen krijgen budget uitgekeerd en starten met uitvoering schoolprogramma