Masterclass: Kansengelijkheid in het onderwijs

Masterclass: Kansengelijkheid in het onderwijs

Iedereen verdient een gelijke kans. Maar als we kijken naar de kansen die we kinderen bieden een positie in de maatschappij te verwerven dan blijkt onder andere het opleidingsniveau van de ouders bepalend.

In deze online masterclass helpen we je werk te maken van gelijke kansen. Deskundigen behandelen het thema vanuit hun expertise en koppelen theorie aan praktijk. De masterclass bestaat uit vijf lezingen die aansluiten op het thema. 

Je leert onder meer over:

  • kansengelijkheid en de rol van leraarverwachtingen,
  • kansengelijkheid en taal,
  • compenserende software en gelijke kansen,
  • schoolsucces voor kansarme leerlingen,
  • het voorkomen en remediëren van lees- en leerproblemen.
Lees meer over deze masterclass