Online masterclasses

Vergroot je deskundigheid met de masterclasses

Lexima presenteert in maart een drietal online masterclasses voor onderwijsprofessionals die hun deskundigheid willen vergroten. De masterclasses gaan over leesproblemen en leesbevordering. Elke masterclass bestaat uit vier lezingen, van elk maximaal 45 minuten, die aansluiten op het thema. Drie deskundigen koppelen theorie aan praktijk, in de vierde lezing laat een deskundige vanuit Lexima zien hoe onze software uitkomst biedt. 

De lezingen van de masterclasses zijn tot en met woensdag 31 maart online beschikbaar, aanmelden en kijken kan nog de gehele maand.

Masterclass Leesbevordering in de klas (PO)

Leesplezier is de basisvoorwaarde om een gemotiveerde lezer te worden. Logisch, want alleen kinderen die lezen leuk vinden, zullen de leeskilometers maken die nodig zijn om vaardige lezers te worden. Goed kunnen lezen is niet alleen een voorwaarde voor schoolsucces, maar ook voor het latere maatschappelijk functioneren.

Lezing 1: Het geheim van succesvol leesonderwijs door Jos Walta
Lezing 2: Leren lezen met LIST door Eveline Wouters
Lezing 3: Strijd tegen de leesdip! - Boekpromotie in de klas door Femke Ganzeman
Lezing 4: Praktische invulling van leesbevordering in de klas door Marjoleine Meijs

Meer over de Masterclass Leesbevordering in de klas (PO)

Masterclass Leesproblemen bij leerlingen met een NT2-achtergrond (PO)

Steeds meer kinderen in Nederland zijn meertalig. Deze kinderen spreken thuis een andere taal dan op school. Leerkrachten ervaren meertaligheid regelmatig als een probleem. Taalkundig en psychologisch onderzoek laat echter zien dat meertaligheid de nodige voordelen kan opleveren. Toch zijn er ook meertalige leerlingen die problemen ervaren met lezen en schrijven. In de praktijk is het dan lastig om te bepalen wat de oorzaak is en welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Lezing 1: TOS en meertaligheid door Janneke de Waal-Bogers
Lezing 2: Leesproblemen en NT2 door Femke Scheltinga
Lezing 3: Diagnostiek en NT2 door Petra Bos
Lezing 4: NT2 en compenserende software bij leesproblemen door Rosalin van der Hoeven

Meer over de Masterclass Leesproblemen bij leerlingen met een NT2-achtergrond (PO)

Masterclass Leesproblemen in het voortgezet onderwijs

Eén op de tien leerlingen in het voortgezet onderwijs is een zwakke lezer. Dit houdt in dat de mate waarin de leerling kan lezen ver achterloopt bij zijn cognitieve ontwikkeling. En aangezien een groot deel van de lesstof via tekst uit schoolboeken beschikbaar is, zijn de gevolgen van een leesprobleem groot.

Lezing 1: Signalering en diagnostiek van leesproblemen in het VO, knelpunten en oplossingen door Beatrijs Brand
Lezing 2: Leesproblemen en NT2 in het voortgezet onderwijs door Femke Scheltinga
Lezing 3: Dyslexie en Vreemde talen door Wim Tops
Lezing 4: Toetsen en Examens met dyslexie-ICT. Hoe zit dat nou? door Dymphe Laan

Meer over de Masterclass Leesproblemen in het voortgezet onderwijs

Over de masterclasses

De masterclasses zijn opgenomen en kunnen de hele maand maart worden bekeken. Aan elke masterclass is een forum gekoppeld waar deelnemers elkaar en sprekers vragen kunnen stellen over de inhoud van de lezing en de praktische uitwerking ervan.

Omdat de masterclasses dit jaar online plaatsvinden, bieden wij de optie om met twee personen deel te nemen voor € 150,- i.p.v. één persoon. Door samen deel te nemen aan één of meerdere masterclasses vergroot je de deskundigheid binnen jouw organisatie en kun je samen actief aan de slag gaan met leesbevordering en/of leesproblemen!

Een masterclass richt zich op het voortgezet onderwijs, en twee op het primair onderwijs. Deelname aan beide masterclasses voor het primair onderwijs kost € 250,-. Elke deelnemer ontvangt begin maart een extra inlog voor een gast.