Wat is Lexipoort?

Lexipoort is het nieuwe gebruikersplatform van Lexima.

Via Lexipoort kunnen:
• leerlingen inloggen om met verschillende programma’s van Lexima te werken; in eerste instantie voor Bouw! en Letterstad.
• begeleiders (ouders) resultaten inzien.
• beheerders (ouders) nieuwe gebruikers aanmaken.
In de loop van 2020 zullen er steeds meer programma’s en functionaliteiten aan Lexipoort worden toegevoegd. Houd onze website en nieuwsbrieven goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Verderop in dit bericht vindt u links naar instructiefilmpjes van Lexipoort.

Werken met Bouw! tijdens de overgangsperiode.

• Tot en met week 51 2019 kon nog gewerkt worden met de oude versie van Bouw!
• Vanaf maandag 6 januari loggen leerlingen, begeleiders (voorheen Bouw!-coördinatoren) en beheerders in op Lexipoort met hun reeds bekende gegevens. Log niet voor 6 januari 2020 in op Lexipoort! Dit kan voor verstoringen zorgen. Zie opmerking bij “Aandachtspunten” hieronder.

Tijdens de kerstvakantie:

• In de kerstvakantie gaat Lexima alle accounts van leerlingen, begeleiders en (klantportaal)beheerders toevoegen aan de nieuwe omgeving van Bouw! en het bovengenoemde platform Lexipoort.
• Indien u met uw kind in de kerstvakantie gaat oefenen in de huidige omgeving van Bouw! dan worden deze resultaten niet meegenomen naar de nieuwe omgeving. De leerling kan dan in de nieuwe omgeving de lesjes nog een keer maken.

Aan de slag met de nieuwe versie van Bouw!
Vanaf maandag 6 januari loggen leerlingen, begeleiders en beheerders in via: https://lexipoort.nl.
• Er kan gewerkt worden op iPads en MacBooks via Safari; op Chromebooks en Windows (computers en laptops) via de Chromebrowser.
• Leerlingen loggen in met hun reeds bekende gebruikersnaam en wachtwoord. Zij komen in een dashboard en kiezen het product waarmee zij aan de slag willen.
• Begeleiders loggen in met het vertrouwde Bouw!-coördinatoraccount.
• (Klantportaal)beheerders loggen in met het vertrouwde klantportaal
e-mailadres, de eerste keer kunnen zij via de "wachtwoord vergeten-functie" een nieuw wachtwoord aanvragen. In het beheer deel kunnen nieuwe leerlingen, begeleiders en beheerders worden aangemaakt. Hiervoor zijn instructiefilmpjes gemaakt.

Instructiefilm Lexipoort
 Instructiefilm voor alle onderwijsprofessionals die werken met Bouw! of Letterstad.
 Instructiefilm voor Bouw! begeleiders (Bouw!-coördinatoren).
 Instructiefilm voor (klantportaal)beheerders.

Instructiefilmpjes Bouw!
In de nieuwsbrief van 2 december 2019 hebben wij onderstaande filmpjes al met u gecommuniceerd. Vergeet niet één van deze filmpjes vóór 6 januari te bekijken, zodat u weet wat u kunt verwachten van de nieuwe omgeving van Bouw!.
• Bekijk hier een korte instructiefilm (8 minuten). Let op: in deze film wordt verwezen naar de filmpjes van Lexipoort.
• Bekijk hier de uitgebreide herhaling van de webinar van de nieuwe omgeving van Bouw!. Hierin wordt ook de begeleider omgeving getoond (25 minuten).

 

Aandachtspunten
 LET OP: Het is erg belangrijk dat u vóór 6 januari 2020 niet inlogt op Lexipoort. Dit kan er namelijk voor zorgen dat gegevens van leerling, begeleider of klantportaalbeheerder niet goed worden overgezet.

• In de nummering van de lessen is ook wat veranderd. In de huidige omgeving van Bouw! zijn een aantal lessen met een dubbele naam: zo was er een les 228/229. De verdubbeling in de naam is er in de nieuwe versie van Bouw! uitgehaald, waardoor het onterecht lijkt alsof de voortgang achterloopt in vergelijking met de huidige omgeving. Alle lessen die volgen op les 229 wijken qua nummer dus ook minimaal 1 en maximaal 3 lessen af. Wijzigingen zijn:
- Les 230 is 229 geworden.
- Les 245 is 243 geworden.
- Les 253 is 250 geworden.

• Indien u zowel klantportalbeheerder als Bouw!-coördinator was voor bouwtutorlezen.nl dan logt u vanaf maandag 6 januari 2020 in met uw Bouw!-coördinator gegevens. In Lexipoort spreken we niet meer over een Bouw!-coördinator maar over begeleiders.

• Wanneer een toets moet worden afgenomen, logt de leerling in op Lexipoort. Vervolgens klikt de leerling onder de toets die gemaakt moet worden op Login. Hierna logt de begeleider in met zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord.

• De handleiding en instructiefilmpjes van Bouw! vindt u na 6 januari 2020 ook in Lexipoort. U vindt de handleiding van Bouw! en het instructiefilmpje van Bouw! in het Bouw!-begeleideraccounts.
Wij wensen u veel leesplezier en leessucces met de nieuwe versie van Bouw!.

Vragen?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u vragen hebben, stuur dan een mail naar info@lexima.nl.