Kurzweil beschikbaar voor alle leerlingen van Pluryn

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bron: M. Hoenderken, Lexima Magazine 2019

In het schooljaar 2016-2017 zijn de scholen van Pluryn gestart met een bovenschools implementatieproject Kurzweil op 4 scholen voor (V)SO. Josine ziet het als een groot voordeel dat ze met 4 scholen samen optrekken binnen dit project, zo vindt niet iedere school het wiel opnieuw uit.

LEERLINGEN VAN PLURYN
De leerlingen van de scholen van Pluryn hebben ernstige sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblematiek en vaak ook leerproblemen, waaronder dyslexie. Ook zijn er leerlingen die wél moeite hebben met vaardigheden die passen bij de leerstoornis dyslexie, maar niet in het bezit zijn van een dyslexieverklaring. De IQ-grens vanuit de landelijke richtlijn ligt net te hoog voor het stellen van een diagnose of er is sprake van comorbiditeit waardoor de oorzaken van de lees- en of spellingsproblemen onvoldoende vastgesteld kunnen worden. De scholen van Pluryn waren daarom op zoek naar een passend aanbod voor leerlingen met dyslexie, waar ook leerlingen zonder dyslexieverklaring, gebruik van kunnen maken. In de open weblicentie van Kurzweil 3000 vonden zij de oplossing.

Josine krijgt van ouders wel eens de vraag:
‘heeft mijn kind dyslexie?’. Zij moet dan soms uitleggen dat het niet mogelijk is om de
diagnose vast te stellen. Ze kan nu aangeven dat Pluryn, met behulp van Kurzweil, deze leerlingen wel passende ondersteuning kan bieden. Want de insteek van dit project is helder: met of zonder dyslexieverklaring, leerlingen krijgen dezelfde ondersteuning.

OPEN WEBLICENTIE EN KLASSIKALE INZET
Met de open weblicentie van Kurzweil 3000 hebben alle leerlingen en leerkrachten op de vier scholen van Pluryn een account. Omdat het programma  gebruiksmogelijkheden heeft waar iedere leerling van kan profiteren wordt het programma zowel op individueel- als op groepsniveau (klassikaal) ingezet.

Klassikaal wordt Kurzweil remediërend en compenserend ingezet en op individuele indicatie ook dispenserend. Het streven is om Kurzweil zowel klassikaal als individueel bij alle vakken in te zetten waarbij veel gelezen of geschreven moet worden.

‘Bij het gebruik van Kurzweil gaat het niet alleen om het verbeteren van de leerprestaties (effecten van lezen en schrijven), maar ook om de leerling mee te laten draaien op zijn eigen (echte) niveau en zijn zelfvertrouwen te vergroten. Onze leerlingen willen we met behulp van ICT stimuleren om actief deel te nemen aan de informatiemaatschappij, om daardoor hun persoonlijke succeskansen te vergroten.‘
Uit het beleid- en implementatieplan Kurzweil 3000 Onderwijs Pluryn

HET PROJECT IN FASEN
Het project wordt gefaseerd ingevoerd. De afgelopen schooljaren stonden in het teken van het informeren van collega’s, trainingen organiseren en een goede ICT-infrastructuur opzetten.
Daarnaast is aan het begin van het project een concreet beleid geschreven en een werkgroep geformeerd. Inmiddels heeft Pluryn ook een gezamenlijke digitale bibliotheek, zodat bestanden makkelijker gedeeld kunnen worden.

DE STUURGROEP
Op bovenschools niveau is een stuurgroep geformeerd zodat expertise gedeeld kan worden en samenwerking tussen de scholen gestimuleerd wordt. Bovendien bieden stuurgroepleden elkaar veel ondersteuning, bijvoorbeeld in contact naar het bestuur of naar de directie van de eigen school. Op de scholen is een werkgroep samengesteld om het gebruik van Kurzweil goed te begeleiden.

Josine heeft voor andere scholen en samenwerkingsverbanden een belangrijke tip:

‘Zorg voor draakvlak! Zoek op de verschillende scholen naar mensen die enthousiast zijn over het project. Vraag hen voor een plek in de werkgroep of stuurgroep. Hun enthousiasme kan als een olievlek binnen de school gaan werken’.

OVER JOSINE HAKVOORT
Josine Hakvoort is orthopedagoog-generalist op de scholen van Pluryn.

LEXIMA MAGAZINE

Dit artikel verscheen eerder in het Lexima Magazine, u kunt zich gratis abonneren >>