ICT-Tools bij TOS

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bron: Lexima Magazine, Feb '17, Lisa Gosker

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ontwikkelen naast de problemen met spraak en/of het taalbegrip in 50% van de gevallen ook lees- en/of spellingproblemen (Tan et al., 2013; Zink & Breuls, 2012). Zij kunnen goed gebruik maken van compenserende softwareprogramma’s voor lezen, schrijven en studeren. Kurzweil 3000, Sprint Plus en WoDy zijn hier voorbeelden van.

De taalontwikkeling van kinderen met een TOS wijkt significant af van normaal
ontwikkelende kinderen (zie de indicatiecriteria van Simea (2014) voor details), terwijl het non-verbale IQ, de taalinput en andere ontwikkelingsgebieden niet significant verschillen van die van normaal ontwikkelende kinderen. Bij sommige kinderen is de innerlijke
taal, de taal van de gedachte, aangetast. Het gevolg hiervan is onder andere dat kinderen minder zelfredzaam zijn, daarnaast ontstaan er ook vaak problemen tijdens het schrijven, omdat zij hun gedachte niet goed kunnen ordenen (Zink & Breuls, 2012; Mackie et al., 2012; Tan et al., 2013). Van sommige kinderen met een TOS is bekend dat ze een gelimiteerd werkgeheugen hebben (Tan et al., 2013). Voor kinderen met een TOS zou compenserende software ondersteuning kunnen bieden bij het lezen, schrijven en studeren.

LEZEN
Lezen is voor kinderen met een TOS een erg vermoeiende activiteit, kinderen met een TOS lezen daarom vaak minder dan leeftijdsgenootjes.
Kurzweil, Sprint en WoDy kunnen teksten voorlezen op het tempo van de leerling. Dit neemt een groot deel van de belemmering weg. Daarnaast bevatten de programma’s woordenboeken, afbeeldingwoordenboeken en synoniemenwoordenboeken, waarmee een leerling op eenvoudige wijze snel de betekenis van een term in woorden en afbeeldingen kan vinden. Het aanbieden van de betekenis van een woord op meerdere manieren leidt ertoe dat deze dieper verankerd ligt in het brein, waardoor de betekenis beter onthouden wordt en makkelijker kan worden teruggehaald. De taalontwikkeling van kinderen met een TOS wordt hiermee ondersteund.

SCHRIJVEN
Geschreven teksten van kinderen met een TOS worden vaak beoordeeld als minder complex en de accuratesse is vaak lager. Wanneer een kind met een TOS werkt met een sprekende spellingcontrole, een woordvoorspeller en daarnaast
de woordenboeken gebruikt tijdens het schrijven, zal de kwaliteit en kwantiteit van de teksten verbeteren.

 

OVER LISA GOSKER
Lisa Gosker is taalwetenschapper en deed voor haar studie onderzoek naar hoe compenserende softwareprogramma’s ingezet kunnen worden bij kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS).

 

LEXIMA MAGAZINE
Dit artikel verscheen eerder in het Lexima Magazine, u kunt zich gratis abonneren >>