Haal meer uit Boekies met het Boekies Plein!

Haal meer uit Boekies met het Boekies Plein!

Boekies is uitgebreid met het Boekies Plein. Het Boekies Plein is dé digitale plek waar onderwijsprofessionals hun kennis op het gebied van leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie bij houden.

Op het Plein staan artikelen en publicaties. Ook vind je er handvatten om met Boekies structureel werk te maken van leesbevordering. Hier staan uitgewerkte lesprogramma’s, tips voor een verrijkende leesomgeving en lessuggesties om aandacht te besteden aan leesbevordering. Verder blijf je op het plein up-to-date over de boekencatalogus van Boekies en bekijk je webinars over leesmotivatie en leesbevordering.

Je vindt Boekies Plein in Lexipoort onder het kopje ‘Informatieplein’.

Boekies