Gratis studiemiddag PO: Integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Het leesonderwijs in het primair onderwijs staat onder druk. Het percentage jongeren dat een taalachterstand heeft neemt toe. Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs (7,7%) boven de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6% ligt.

Door een integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie maakt u als school weer stappen vooruit! Prof.dr. Aryan van der Leij legt uit hoe dit in zijn werk gaat. Wilt u weten hoe de inzet van preventieve, remediërende en compenserende software binnen een bovenschoolse aanpak leidt tot succesvol leesonderwijs? Kom dan naar de studiemiddag!

Tijdens de studiemiddag:

  • Krijgt u zicht op de succesvolle (bovenschoolse) integrale aanpak voor leerlingen met leesproblemen of dyslexie. Met deze aanpak voorkomt u onnodige leesproblemen en kunnen leerlingen zich ontwikkelen op hun eigen cognitieve niveau.
  • Maakt u kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima. 
  • Hoort u goede praktijkvoorbeelden van professionals uit het onderwijs.

Lexima nodigt alle intern begeleiders, remedial teachers, dyslexiespecialisten en schoolleiders uit het primair onderwijs uit om deze inspirerende middag bij te wonen. 

PROGRAMMA

13.00  Inloop -  met koffie en thee
13:30  Welkom - Informatie over integrale aanpak van het aanpakken van eesproblemen en laaggeletterdheid
13.55  Wat zegt de wetenschap: Wat zijn de maatschappelijke gevolgen die worden veroorzaakt door leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie? En wat is de noodzaak van de integrale aanpak (eerst preventie, dan remediëren, dan compenseren) in het primair onderwijs? Vragen waarop u antwoord krijgt tijdens deze studiemiddag.
14.35 Preventie en Remediëren met ICT De wetenschappelijke onderbouwing, theoretische achtergronden en praktische inzet van diverse programma's.
15.10 Good practise: Preventie van leesproblemen met Bouw!
Een goed voorbeeld uit de praktijk hoe op bovenschoolse wijze Bouw! geïmplementeerd kan worden.
15.40 Compenserende dyslexie-ICT
Theoretische achtergronden en demonstratie van compenserende programma's.
16.15 Borrel
Gelegenheid voor het stellen van vragen, ervaringen uitwisselen en napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

DATUM EN LOCATIE

 Woensdag 12 februari 2020   Groningen 
 Donderdag 5 maart 2020  Zwolle
 Donderdag  12 maart 2020  Haarlem
 Woensdag 18 maart 2020  Nieuwegein 
 Donderdag 2 april 2020  Arnhem
 Woensdag 8 april 2020  Breda
 Woensdag 15 april 2020  Eindhoven
 Donderdag 23 april 2020  Alphen aan de Rijn 

AANMELDEN 
Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf u snel in
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.