Gratis studiemiddag: Integrale aanpak in het PO

Lexima, Leusden, 2 okt 2017 (laatste update: 10 April 2018)

Integrale aanpak LLD: Leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie en maakt u kennis met onze nieuwe remediërende en compenserende programma's voor in het primair onderwijs.

In het Lexima LLD-Onderwijszorgtraject werken scholen systematisch aan een integrale, effectieve  aanpak voor het voorkomen van leesproblemen en dyslexie én  het bieden van adequate hulp bij  hardnekkige lees- en spellingproblemen. Het  implementatieproces wordt volgens een beproefde  methode geborgd. Bestuurlijk commitment in het kader van Passend Onderwijs en de  samenwerking met gemeenten en behandelaars vormen belangrijke schakels in deze unieke,  integrale aanpak.

Lexima nodigt alle intern begeleiders, remedial teachers, dyslexie specialisten en schoolleiders  in het primair onderwijs uit om deze inspirerende middag bij te wonen. We verheugen ons op uw  komst!

Klik hier voor informatie over het programma.

De data voor het najaar staan al in onze agenda:

Woensdag 18 april 2018  Boxmeer
Woensdag 16 mei 2018  Ommen (VOL)
Woensdag 23 mei 2018  Hilversum
Woensdag 30 mei 2018  Middelburg