Gratis studiemiddag: Bovenschoolse Aanpak Dyslexie voor het PO

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Het leesonderwijs in het primair onderwijs staat onder druk. Het percentage jongeren dat een taalachterstand heeft neemt toe. Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs (7,7%) boven de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6% ligt.

Door een integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie maakt u als school weer stappen vooruit! Prof.dr. Aryan van der Leij legt uit hoe dit in zijn werk gaat. Wilt u weten hoe de inzet van preventieve, remediërende en compenserende software binnen een bovenschoolse aanpak leidt tot succesvol leesonderwijs? Kom dan naar de studiemiddag!

Tijdens de studiemiddag:

 • Krijgt u zicht op de succesvolle (bovenschoolse) integrale aanpak voor leerlingen met leesproblemen of dyslexie. Met deze aanpak voorkomt u onnodige leesproblemen en kunnen leerlingen zich ontwikkelen op hun eigen cognitieve niveau.
 • Maakt u kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima. 
 • Hoort u goede praktijkvoorbeelden van professionals uit het onderwijs.

Lexima nodigt alle intern begeleiders, remedial teachers, dyslexiespecialisten en schoolleiders uit het primair onderwijs uit om deze inspirerende middag bij te wonen. 

PROGRAMMA

13.00  Inloop -  met koffie en thee
13:30  Welkom en inleiding
13.45  Plenaire lezing: Prof.dr. Aryan van der Leij

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen die worden veroorzaakt door leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie? En wat is de noodzaak van de integrale aanpak (eerst preventie, dan remediëren, dan compenseren) in het primair onderwijs? 

14.35 Workshopronde 1:

 • Workshop 1: Good practise: Preventie van leesproblemen met Bouw! 
  Een goed voorbeeld uit de praktijk hoe op bovenschoolse wijze Bouw! geïmplementeerd kan worden.
 • Workshop 2: Preventie en Remediëren met ICT 
  De wetenschappelijke onderbouwing, theoretische achtergronden en praktische inzet van de programma's Bouw!, Flits! Tutorlezen, BLOON en Dexlex komen aan bod.

15.25 Workshopronde 2:

 • Workshop 1: Good practise: Preventie van leesproblemen met Bouw! 
  Een goed voorbeeld uit de praktijk hoe op bovenschoolse wijze Bouw! geïmplementeerd kan worden.
 • Workshop 2: Compenserende dyslexie-ICT
  Theoretische achtergronden en demonstratie van de compenserende programma's Read&Write (voor Chromebooks) en Alinea. 

16.10  Napraten met hapje en drankje

DATUM EN LOCATIE

 Woensdag  2 oktober 2019   Heerenveen - Oranjewoud 
 Woensdag 30 oktober 2019  Hilversum
 Woensdag 6 november 2019   Emmen
 Woensdag 13 november 2019  Tilburg
Woensdag 20 november 2019  Valkenburg
Woensdag 27 november 2019  Zoetermeer
 Woensdag 4 december 2019  Alkmaar
 Woensdag 11 december 2019  Apeldoorn

AANMELDEN 
Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf u snel in
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.