Gesprek Lexima met staatssecretaris Dekker

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Tijdens de NOT heeft Lexima met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer Sander Dekker gesproken over verschillende onderwerpen.

Sander Dekker

  • Over de preventie van laaggeletterdheid en dyslexie met Bouw!, het evidence based interventieprogramma dat mede dankzij subsidies van OCW door de UvA kon worden ontwikkeld en nu door Lexima wordt uitgegeven.
  • Over de uitsluiting van dyslexie hulpmiddelen als onderwijsvoorziening in het kader van de Wet Overige Onderwijs Subsidies (WOOS). Met als gevolg dat vele duizenden leerlingen deze hulpmiddelen niet krijgen, terwijl ze die wel nodig hebben. In paragraaf 2, art. 19a van deze wet is geregeld dat aan jongeren tot 17 jaar en studerenden die vanwege ziekte of gebrek belemmeringen ondervinden bij het volgen van onderwijs, voorzieningen worden verstrekt die hen in staat stellen onderwijs te volgen. Maar de uitsluiting van dyslexie leidt tot rechtsongelijkheid ten opzichte van leerlingen met visuele, auditieve, communicatieve of motorische beperkingen. Met ongelijke kansen, onderbenutting van talent en onnodige schooluitval als gevolg.

minister van onderwijs

Ook minister Jet Bussemaker nam een exemplaar van het Lexima Magazine in ontvangst.

 

We hebben de staatssecretaris gevraagd deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken en ook dyslexiesoftware vanuit de WOOS gratis te verstrekken aan leerlingen die dit nodig hebben.

Hier leest u onze brief aan de staatssecretaris.  

Sander Dekker krijgt uitleg van Kevin