Gebruik steunkaarten ook tijdens de les

Gebruik steunkaarten ook tijdens de les

Leerlingen die met behulp van educatieve software hun vaardigheid op het gebied van spelling verbeteren werken met steunkaarten waarop de regel wordt uitgelegd. Tijdens het oefenen pakken ze deze kaarten er vaak even bij. Door ook tijdens de gewone lessen steunkaarten te gebruiken leren deze leerlingen de regels beter toe te passen. De steunkaarten in Letterster zijn methodeonafhankelijk ontwikkeld. Wij hebben een overzicht gemaakt waarbij we ze koppelen aan de regels uit de meest gebruikte lesmethodes. 

Effectief oefenen

Het is belangrijk om leerlingen de juiste spellingsondersteuning te bieden. Dit geldt vooral wanneer een leerling op ondersteuningsniveau 2 en/of 3 oefent. Een oefentraject dat precies aansluit op de onderwijsbehoefte van de leerling heeft het meeste effect.

De extra ondersteuning die een leerling krijgt vindt vaak buiten de klas plaats of wordt uitgevoerd door een collega. Om zelf zicht te houden op de ontwikkeling van de leerlingen is het goed om te weten waarmee elke leerling oefent en welke vooruitgang hij of zij boekt. Goede software geeft met overzichtelijke rapportages inzicht in de resultaten en de leerontwikkeling. 

Steunkaarten in de klas

Letterster is een van de programma's waarmee je leerlingen die achterlopen in hun lees- en/of spellingontwikkeling kunnen helpen. Het programma werkt met steunkaarten zie methodeonafhankelijk ontwikkeld. Wij hebben een overzicht gemaakt waarbij we ze koppelen aan de regels uit de meest gebruikte lesmethodes. Zo kun je eenvoudig en snel opzoeken welke steunkaart bij de hakwoorden uit de lesmethode hoort. 

De QR-code op de kaart opent de video waarin de orthopedagoog uitleg geeft. Zo weet je direct op welke wijze de leerling in Letterster oefent en kun je je eigen uitleg daarbij laten aansluiten.

De steunkaarten van Letterster sluiten aan op de spellingsmethodes Taaljournaal, Taalactief 4 en Staal. Je vindt ze in ons digitale portal Lexipoort.

Lees meer over Letterster