Film Een brief aan mijn leerling

Film Een brief aan mijn leerling

Leerlingen met dyslexie hebben een groot probleem. Leerkrachten beseffen vaak niet wat de impact van dyslexie op de leerling is.

Dat extra tijd bij toetsen alleen niet voldoende is lijken veel leerkrachten te vergeten. Veel, maar niet alle. Wij vroegen een aantal leerkrachten te reageren op de pijnpunten die leerlingen hebben verwoord in de film 'Een brief aan mijn leraar'.  Het leidde tot de film 'Een brief aan mijn leerling (8 minuten).

Deze film is gemaakt Lexima in samenwerking met Iris Media.