Eindexamen met Kurzweil, Sprint of Alinea 2019

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bron: Lexima: 30 oktober 2018

Een leerling die tijdens zijn schoolloopbaan met een dyslexiehulpmiddel werkt, mag dit ook gebruiken bij proefwerken en examens. In het Eindexamenbesluit zijn onder artikel 55 speciale bepalingen over aanpassingen tijdens examens opgenomen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiceert jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs. De nieuwste brochure is net uit!

De hoofdlijnen en uitgangspunten van deze brochure hebben een langere geldigheid. De brochure is daarom ook bruikbaar bij het overwegen van mogelijkheden voor leerlingen met een beperking bij de start van de bovenbouw of soms zelfs bij de aanvang van het voortgezet onderwijs.

Lees hier meer over de inzet van dyslexie-ICT van Lexima bij toetsen en examens.

 

Het bestellen van spraaksynthese-PDF bestanden voor leerlingen met dyslexie 

Het lijkt nog ver weg: de eindexamens 2019 VWO, Havo en VMBO. Maar de deadline voor het bestellen van spraaksynthese-PDF bestanden voor leerlingen met dyslexie is al op 1 december 2018.

Leerlingen met dyslexie mogen tijdens het eindexamen gebruik maken van een hulpmiddel, bijvoorbeeld Kurzweil, Sprint of Alinea. Ze mogen daarbij gebruik maken van de spellingcontrole. Voor deze programma's zijn speciale spraaksynthese-PDF bestanden ontwikkeld. U bestelt deze bestanden, voor 1 december a.s. bij DUO. Ga daarom zo snel mogelijk met uw leerling in gesprek en bekijk samen voor welke vakken speciale bestanden moeten worden besteld.

Meer informatie van het College voor Toetsen en Examens is hier te vinden: septembermededelingen en in hoofdstuk 2 van 'Hulpmiddelen voor kandidaten met een beperking' 

Lexima biedt een speciale cursus aan voor afname van toetsen en examens met Kurzweil 3000, zo gaat u goed voorbereid de examenperiode in!