Eindexamen met Kurzweil of Sprint

Bron: Lexima: September 2016

Het lijkt nog ver weg: de eindexamens 2017 VWO, Havo en VMBO. Maar de deadline voor het bestellen van spraaksynthese-PDF bestanden voor leerlingen met dyslexie is al op 15 oktober 2016.

Leerlingen met dyslexie mogen tijdens het eindexamen gebruik maken van een hulpmiddel, bijvoorbeeld Sprint of Kurzweil. Ze mogen daarbij gebruik maken van de spellingcontrole. Voor deze programma's zijn speciale spraaksynthese-PDF bestanden ontwikkeld. U bestelt deze bestanden, voor 15 oktober a.s. bij DUO. Ga daarom zo snel mogelijk met uw leerling in gesprek en bekijk samen voor welke vakken speciale bestanden moeten worden besteld.

Meer informatie van het College voor Toetsen en Examens is hier te vinden: septembermededelingen en in bijlage 2: 'Hulpmiddelen voor kandidaten met een beperking' (Bron: www.examenblad.nl).

Lexima biedt een speciale cursus aan voor afname van toetsen en examens met Kurzweil 3000, zo gaat u goed voorbereid de examenperiode in!