Eindexamen met Kurzweil 3000 of Alinea Suite

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Scholen zijn verplicht om belemmeringen weg te nemen die leerlingen met een handicap of chronische ziekte ondervindt in onderwijs en bij toetsing en examinering. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Als een kandidaat een beperking heeft die het moeilijk maakt om toets of examens in hun gewone vorm af te leggen, dan kan de school kiezen voor een aangepaste afname. De aanpassingen moeten in het voorafgaand onderwijs ook zijn gebruikt, en gemeld worden aan de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan met een dyslexiehulpmiddel werken, dit ook mogen gebruiken bij proefwerken en examens.

In het Eindexamenbesluit zijn onder artikel 55 bepalingen over aanpassingen tijdens examens opgenomen. Elk jaar publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Centrale Eindtoets po

Meer informatie over leerlingen met ondersteuningsbehoeften en de Centrale Eindtoets po is te vinden op Centraleeindtoetspo.nl.

Centrale examens vo

Meer informatie over kandidaten met een beperking en de centrale examens vo is te vinden op Examenblad.nl.

Centrale examens in het mbo

Meer informatie over kandidaten met een beperking en de centrale examens in het mbo is beschikbaar via Examenbladmbo.nl.

 


Lees hier meer over de inzet van dyslexie-ICT van Lexima bij toetsen en examens.

Spraaksynthese-PDF bestanden

Het lijkt nog ver weg: de eindexamens 2021 vwo, havo en vmbo. Maar de deadline voor het bestellen van spraaksynthese-PDF bestanden voor leerlingen met dyslexie is al op 1 december.

Leerlingen met dyslexie mogen tijdens het eindexamen gebruik maken van een hulpmiddel, bijvoorbeeld Kurzweil 3000 of Alinea Suite. Ze mogen daarbij gebruik maken van de spellingcontrole. Voor deze programma's zijn spraaksynthese-PDF bestanden ontwikkeld.

U bestelt deze bestanden bij DUO. Ga daarom zo snel mogelijk met uw leerling in gesprek en bekijk samen voor welke vakken speciale bestanden moeten worden besteld.Meer informatie van het College voor Toetsen en Examens is hier te vinden: septembermededelingen.

Lexima biedt een speciale cursus aan voor afname van toetsen en examens met Kurzweil 3000, zo gaat u goed voorbereid de examenperiode in!