Educatieve software sluit aan bij de leerling

Educatieve software sluit aan bij de leerling

We zijn alweer op de helft van het schooljaar! De tijd waarin op veel scholen toetsen, zoals de DMT, AVI- en CITO-toets spelling, worden afgenomen. De toetsen zijn nuttig, want ze leveren informatie op over de vaardigheid van de leerling op het gebied van lezen en spelling. Door tijdens de toets leerlingen te observeren leer je meer over hun werkwijze en strategieën. Is de leerling een radende of spellende lezer? Denkt een leerling na over de schrijfwijze van woorden en welke spellingstrategie gebruikt hij hierbij?

De lezers en spellers met een D- of E-score lopen achter ten opzicht van het verwachte niveau. Met de educatieve software van Lexima kun je deze leerlingen begeleiden en ondersteunen met als doel opgelopen achterstanden in te halen. De verschillende producten bieden gestructureerde oefening die aansluit bij de specifieke problematiek van de leerling.

Leesproblemen voorkomen met Bouw!

Bouw! is een online interventie die effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn en het lezen van steeds langere woorden.

Doordat Bouw! adaptief is, zal elke leerling op zijn eigen niveau aan het oefenen zijn. Een tutor begeleidt de leerling bij het oefenen en stuurt bij waar nodig. Individueel begeleide oefening, directe feedback en emotionele ondersteuning door de tutors maken dat zwakke lezers zich snel ontwikkelen

Bouw! is een erkende interventie op ondersteuningsniveau 2 en 3. Bouw! kan ingezet worden vanaf midden groep 2, bij leerlingen die een risico lopen op leesproblematiek. Bouw! kan ook remediërend worden ingezet wanneer een leerling in groep 3 of 4 nog moeite heeft met tekenklankkoppelingen, analyse en synthese en het nauwkeurig decoderen van woorden.

Lees meer over Bouw!

Letterster pakt lees- én spellingproblemen aan

Letterster biedt leerlingen van groep 4 t/m groep 8 ondersteuning met lezen en/of spellen. Het kan op ondersteuningsniveau 2 en 3 worden ingezet. Met een intaketoets wordt het startniveau van de leerling bepaald en wordt een persoonlijk oefentraject samengesteld.

In Letterster oefenen de leerlingen het nauwkeurig en vlot lezen van woorden en het lezen van teksten. Bij spelling gaan ze met een klankenschema, steunkaarten en stappenplannen gestructureerd aan de slag met het oefenen en herhalen van de spellingregels. Op deze manier krijgen zij een goed inzicht in de woordstructuren.

Lees meer over Letterster

Flits! Tutorlezen automatiseert het leesproces op woordniveau

Flits! Tutorlezen bevordert op een effectieve manier het automatiseren van het leesproces op woordniveau en kan worden ingezet van groep 3 t/m 8. Het kan worden ingezet op ondersteuningsniveau 2 en 3.

Afhankelijk van de leesvaardigheid van een kind worden de woorden op het scherm klank voor klank, als heel woord of gesplitst aangeboden. Hierdoor oefent de leerling met nauwkeurig én vlot lezen van woorden. Het programma is adaptief en biedt daardoor altijd oefeningen op het juiste niveau.

Lees meer over Flits! Tutorlezen

Dexlex verbetert spelling, klankherkenning en klankonderscheid

Dexlex helpt leerlingen van midden groep 4 t/m groep 8 om spellingregels die zij nog niet beheersen in te oefenen. Leerlingen oefenen op meerdere manieren. De leerlingen leren eerst klanken en letters herkennen in gesproken taal, vervolgens oefenen ze met spellingregels om de juiste schrijfwijze van de woorden te leren. Het programma past zich aan aan de vordering van de leerling en breidt gaandeweg de spellingsregels uit.

Via een intaketest wordt een gepersonaliseerd programma voor de leerling gemaakt. Dexlex kan worden ingezet op ondersteuningsniveau 2 en als onderdeel van ondersteuningsniveau 3.

Lees meer over Dexlex