Dyslexie: Een onzichtbare handicap

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

9 februari 2017. Bron: Dyslexie: Een onzichtbare handicap, Marrith Hoenderken, Lexima Magazine, februari 2017. Pagina 37. 

Dyslexie een onzichtbare handicapMensen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met (leren) lezen, spellen of beide. Dat zet ze al jong op achterstand in de wereld van nu, waar alles draait om communicatie. Gelukkig lukt het scholen steeds beter om dyslexie vroeg op te sporen en te behandelen. Daarmee kunnen ze veel kinderen behoeden voor deze handicap.

Uit jaren van onderzoek is komen vast te staan dat er verschillende gradaties van dyslexie bestaan: van licht tot zeer ernstig. Ongeveer vijf procent van de bevolking heeft een lichte vorm van dyslexie en nog eens vijf procent heeft ernstige dyslexie. Dat betekent dat in elke klas wel een paar kinderen zitten die een vorm van dyslexie hebben. Dat kunnen zowel jongens als meisjes zijn en het zegt niets over hun intelligentie: ze zijn niet dom, maar ze hebben een leerstoornis. Dat is wel behoorlijk frustrerend voor ze en heeft gevolgen voor hun persoonlijke ontwikkeling en motivatie.

Erfelijk

Dyslexie is een erfelijke stoornis in de hersenen. Als een van de ouders dyslexie heeft, is er een kans van 30 tot 40 procent dat het kind het ook heeft. Die kans stijgt naar 80 procent als beide ouders dyslectisch zijn. Maar ook zonder erfelijke factoren kan een kind dyslexie hebben. De hersenen hebben dan moeite om klanken aan letters te koppelen. Het dyslectische kind blijft dus vaak steken in het spellen, het technisch lezen, en komt niet aan begrijpend lezen toe. Dat heeft uiteraard invloed op alle vakken. 
Tegelijkertijd zijn er ook dyslectici, die wel in een redelijk tempo lezen, maar veel woorden radend lezen en daarmee vaak fouten maken. In dat geval zijn de leesproblemen niet altijd gemakkelijk te herkennen, de handicap komt dan soms pas in het voortgezet onderwijs aan het licht, naarmate de teksten ingewikkelder worden en het raden lastiger. Bij het lezen van vreemde talen lukt dat raden helemaal niet meer en valt het kind uit.
Schrijven en spellen zijn eveneens lastig voor mensen met dyslexie, omdat het koppelen van letters aan klanken ook moeite kost. Ze maken veel spelfouten. Verder is ontdekt dat iemand met dyslexie vaak moeite heeft met het onthouden van abstracte informatie, reeksen en vaste uitdrukkingen.  

Tijdig herkennen

Tijdige herkenning is cruciaal om te voorkomen dat een kind gedemotiveerd raakt.  Een kind met dyslexie ziet zijn klasgenootjes immers wél snel gaan lezen, terwijl hij het zelf maar niet onder de knie kan krijgen. Daardoor kan een kind een afkeer van school krijgen. Zo blijken leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs vijf keer zo vaak te spijbelen en uit te vallen. De gevolgen van dyslexie op de lange termijn kunnen dus groot zijn.

Lexima Magazine

                                                                         

Het Lexina Magazine online lezen of een exemplaar aanvragen: >>