Digitale Nationale Dyslexie Conferentie groot succes

Digitale Nationale Dyslexie Conferentie groot succes

Heel oktober stond voor Lexima in het teken van de Nationale Dyslexie Conferentie. Vanwege de beperking om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vond de conferentie geheel online plaats.

De Nationale Dyslexie Conferentie opende met de film ‘Een brief aan mijn leerling’. In de film reageren leerkrachten op de pijnpunten die leerlingen hebben verwoord in de film 'Een brief aan mijn leraar'. Ze steken leerlingen een hart onder de riem en geven tips. Want extra tijd bij toetsen alleen is niet voldoende.

Van bijna alle lezingen waren professionele filmopnames gemaakt. Die films waren na de conferentie gedurende de hele maand oktober toegankelijk voor de deelnemers aan de conferentie. Deelnemers konden zo meer lezingen volgen dan gebruikelijk. Ook was er de eerste drie dagen de mogelijkheid om op een forum in gesprek te gaan met andere deelnemers.

Wetenschap

Wetenschappers presenteerden de laatste stand van zaken in hun onderzoek naar de aanpak lees- en spellingproblemen. Kees Vernooy liet zien dat de meeste leesproblemen het gevolg zijn van kwaliteitsproblemen. Door een gebrek aan aandacht voor voortgezet technisch lezen blijft de leessnelheid achter. Dit heeft gevolgen voor de woordenschatontwikkeling en het begrijpend lezen. Met name risicolezers lopen hierdoor een verhoogd gevaar om zich later succesvol te redden in de samenleving. Meer tijd voor lezen en een effectief leesaanbod kan het tij keren.

Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek, sprak over een duurzame aanpak leesproblemen in het PO. Aan kennis, methodieken en voorbeelden van ‘good practice’ om dat probleem te verminderen ligt het niet: er is genoeg evidentie voor handen over ‘wat werkt’. Het probleem is volgens hem dat er op de werkvloer te weinig gebruik gemaakt van die informatie. Een goede ondersteuning vanuit de school is nodig om voor een breed gedragen effectieve aanpak.

En praktijk

Ook de praktisch invulling kwam aanbod. Zo spraken Rosalin van der Hoeven en Dymphe Laan over de integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in de praktijk. Zij stonden stil bij de invulling van de drie zorgniveaus en gaven tal van praktijkvoorbeelden van de implementatie van een integrale aanpak waarbij alle betrokkenen in beweging komen.

Petra van Nederpelt en Hanneke Bossenbroek toonden hoe een optimale transfer tussen zorg en onderwijs plaatsheeft. Een goede samenwerking tussen dyslexiebehandelaren en leerkrachten zorgt dat leerlingen meer rendement uit de behandeling halen.

Inspirerend en stimulerend

De reacties van het publiek zijn vaak zeer positief. ‘Dit zou verplichte kost moeten zijn voor alle schoolteams’, zegt een deelnemer. ‘Het zet me aan het denken en laat me weer kritisch naar mijn eigen onderwijs kijken’, reageert een ander. Ruim 80% van de deelnemers geeft aan de conferentie inspirerend en stimulerend te vinden. Zij geven aan de opgedane kennis actief in te gaan zetten.

De deelnemers hebben de digitale conferentie goed gewaardeerd. Het gemiddelde cijfer voor de inhoud was een 8. Mede daardoor heeft Lexima besloten om de Nationale Dyslexie Conferentie in 2021 voor een deel online te laten verlopen. De conferentie vindt dan plaats op woensdag 6 oktober, tijdens de Dyslexie Awareness Week.