Compenserende software , wat mag u ervan verwachten?

Compenserende software , wat mag u ervan verwachten?

Dyslexie is een leesstoornis die leidt tot belemmeringen in diverse deelgebieden. De gevolgen hiervan zijn groot.

  • Problemen met technisch lezen staan goed tekstbegrip in de weg.
  • Problemen met spellen verhinderen het vlot en goed schrijven van een tekst.
  • Het ordenen en structureren van gegevens is bij veel mensen met dyslexie een probleem.
  • Vreemde talen vormen een uitdaging op zich.

Om de effecten hiervan zoveel mogelijk ongedaan te maken, biedt compenserende software de volgende functionaliteiten. 

  • Teksten worden door de computer voorgelezen. De leessnelheid is aanpasbaar. Tijdens het voorlezen worden woorden en zinnen gemarkeerd om actief lezen te bevorderen. 
  • Ingebouwde woordenboeken lezen woorden voor voor beter tekstbegrip en voor het vertalen. Afbeeldingen en voorbeeldzinnen helpen bij beter tekstbegrip.
  • Speciale spellingcontrole en woordvoorspellers houden rekening met fouten die mensen met dyslexie maken, ook bij werkwoordvormen. 
  • De woorden worden na het typen voorgelezen, dit helpt om fouten op te sporen in eigen teksten.
  • Met markeerstiften kan de gebruiker tekstonderdelen benadrukken en op gestructureerde wijze samenvattingen maken.
  • Er is een keuze in verschillende talen.

Alinea Online en Alinea Suite, Kurzweil 3000 en Read & Write zijn compenserende programma's die aan deze eisen voldoen. Elk programma heeft specifieke eigenschappen. De keuze voor welk product op school wordt gebruikt, hangt af van de omgevingssituatie.

Lees meer over de compenserende producten

Lexima biedt vaardigheidstrainingen in de omgang met de software. Zowel voor de onderwijsprofessional als voor de leerling.