Compenserende software, wat mag je ervan verwachten?

Compenserende software, wat mag je ervan verwachten?

Dyslexie is een leesstoornis die grote gevolgen heeft. Om deze gevolgen zoveel mogelijk ongedaan te maken, biedt compenserende software de volgende functionaliteiten.

  • Teksten worden door de computer voorgelezen. De leessnelheid is aanpasbaar. Tijdens het voorlezen worden woorden en zinnen gemarkeerd om actief lezen te bevorderen. 
  • Ingebouwde woordenboeken lezen woorden voor voor beter tekstbegrip en voor het vertalen. Afbeeldingen en voorbeeldzinnen helpen bij beter tekstbegrip.
  • Met markeerstiften kan de gebruiker tekstonderdelen benadrukken en op gestructureerde wijze samenvattingen maken.
  • De woorden worden na het typen voorgelezen, dit helpt om fouten op te sporen in eigen teksten.
  • Speciale spellingcontrole en woordvoorspellers houden rekening met fouten die mensen met dyslexie maken, ook bij werkwoordvormen. 
  • Er is een keuze in verschillende talen.

Alinea Online en Alinea Suite, Kurzweil 3000 en Read&Write zijn compenserende programma's die aan deze eisen voldoen. Elk programma heeft specifieke eigenschappen.

  Alinea Online Alinea Suite Kurzweil 3000 Read&Write
Prijs €€ €€€ €€
Werking Cloud Lokaal en Cloud Lokaal en Cloud Cloud
Device Alle  Alle  Alle  Chromebook en
chromebrowser
Onderscheidende
functies
Integratie met Google
Drive en Dropbox
Uitgebreide
woordvoorspeller
App om tekst te
fotograferen
Handige tool voor
mindmapping
Uitgebreid
afbeeldingenboek
met woordenlijst
Lesmateriaal Vooral digitaal,
minder papier
Zowel papier
als digitaal
Zowel papier
als digitaal
Alles digitaal
Inzetten bij toetsen
en examens
Nee Ja, met offline versie Ja, met offline versie Nee
  Naar Alinea Online Naar Alinea Suite Naar Kurzweil 3000 Naar Read&Wrtite

 LEES VERDER: Compenserende producten

Lexima biedt vaardigheidstrainingen in de omgang met de software. Zowel voor de onderwijsprofessional als voor de leerling.