Compenserende software helpt leerling met NT2-achtergrond

Compenserende software helpt leerling met NT2-achtergrond

Compenserende software levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Niet alleen zwakke lezers maar ook leerlingen met een NT2-achtergrond hebben er baat bij.

Compenserende software zorgt dat deze kinderen beter omgaan met teksten. Het voorkomt veel problemen en maakt hen zelfredzamer, taalvaardiger en zelfverzekerder in het Nederlands. 

Voordelen bij lezen

Bij leerling met een NT2-achtergrond kunnen problemen voorkomen, doordat zij klanken en tekens die in de thuistaal voorkomen verwarren met de nieuwe taal. Dit wordt transfer genoemd. Het foutief gelezen woord, wordt niet gelinkt aan het gesproken woord. Hierdoor is het lastig de betekenis van het woord te achterhalen. De kleinere woordenschat in de nieuwe taal speelt hierbij ook een rol.

Een compenserend programma kan woorden klank-voor-klank en als geheel voorlezen. Hierdoor kan de klanktekenkoppeling worden geoefend Ook kan de leerling woorden opzoeken in een woordenboek.

Compenserende programma’s hebben een meeleescursor. Leerlingen die meelezen kunnen meer focus leggen op het woordbeeld. Het gevolg is dat woordbeelden sneller worden herkend en opgeslagen.

Als deze leerlingen door het gebruik van een compenserend programma meer lezen zal de woordenschat in de Nederlandse taal toenemen.

Voordelen bij schrijven

Tijdens het schrijven kunnen leerlingen met een NT2-achtergrond problemen ervaren met de spelling, woordkeuze en woordenschat. Door een verkeerde klank-tekenkoppeling, worden niet de juiste letters op papier gezet.
Door een kleine woordenschat in de nieuwe taal ondervinden zij moeite tijdens het gebruik van taalspecifieke elementen zoals de woordvolgorde, lidwoorden en voorzetsels.

Compenserende software spreekt mee tijdens het typen. Wanneer een leerling typt krijgt hij of zij direct auditieve feedback. Ook hele woorden en zinnen kunnen worden uitgesproken, de leerling hoort direct wat hij heeft geschreven.

Lidwoorden, voorzetsels en synoniemen kunnen worden opgezocht in de woordenboeken.

LEES VERDER: Zelfredzaam omgaan  met teksten