Cofinanciering Bouw!

Praktijkvoorbeeld

In Hoeksche Waard werken 40 scholen met Bouw! De gemeente investeerde 2 ton.

Artikel lezen >>

Praktijkvoorbeeld

'Als IB'er heb ik zicht op kinderen met extra lees-ondersteuning behoeften. Samen met de juf kan ik vroegtijdige interventie inzetten.'

Artikel lezen >>

Werk samen met de gemeente en kies voor preventie!

Het preventie programma Bouw! is bewezen effectief in de strijd tegen lees- en spellingproblemen. 60% van de leerlingen die Bouw! afrondt heeft geen achterstand meer op het gebied van lezen en hoeft geen gebruik meer te maken dan de vergoede dyslexiezorg. Gemeenten zijn daarom geïnteresseerd en veelal bereid geheel of gedeeltelijk de kosten te financieren.

Voorkom onnodige leesproblemen en diagnoses dyslexie

Dat kan met het bewezen effectieve interventieprogramma Bouw!, ontwikkeld op de Universiteit van Amsterdam. De resultaten van Bouw! zijn spectaculair. Het geheim? Vroeg beginnen. Lees hier een interview met Prof. dr. Aryan van der Leij over het programma Bouw!.

Samenwerken met de gemeente: Cofinanciering
Inmiddels werken tienduizenden leerlingen in Nederland al met Bouw!. Tal van samenwerkingsverbanden in Nederland hebben de samenwerking gezocht met de gemeente om samen de strijd tegen leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie aan te gaan. Met cofinanciering vanuit de gemeente hebben deze samenwerkingsverbanden een duurzame preventieve aanpak met het interventieprogramma Bouw! opgezet.

Een rekenvoorbeeld
Door een preventieve aanpak op basisscholen zullen gemeenten op korte termijn in het jeugdhulpbudget tientallen miljoenen euro’s besparen op de kosten voor dyslexiezorg en op langere termijn op allerhande kosten die gerelateerd zijn aan laaggeletterdheid. Een rekenvoorbeeld maakt dat duidelijk:
Op een basisschool van gemiddelde omvang worden elk jaar 2 leerlingen (ca. 7%) opgenomen in dyslexiezorg, wat ruim €11.000 aan kosten met zich meebrengt. Als met Bouw! wordt gewerkt ter preventie van leesproblemen, dan komt nog slechts 0,8 leerling (ca. 3%) in behandeling terecht, wat voor de gemeente resulteert in een besparing van ca. €7.000. De landelijke besparingen kunnen oplopen tot ruim €40 miljoen.

Voorbeelddocument: ‘Aanvraag Cofinanciering Gemeente’
Lexima heeft ervaringen met het begeleiden van aanvragen van cofinanciering bij gemeenten. Met de juiste begeleiding is er vrijwel geen gemeente die ‘nee’ zegt tegen een dergelijk voorstel.
Heeft u interesse in cofinanciering vanuit de gemeente? Neem dan contact met ons op (consultancy@lexima.nl).
U vindt hier een concept voorbeeld van een aanvraag voor cofinanciering.

Wat is Bouw!?
Bouw! is het unieke computergestuurde interventie-programma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. 

Bouw! op een rij:

  • bewezen effectief interventieprogramma
  • ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie
  • is naast andere meetmethodes te gebruiken
  • draagt ​​bij aan fikse kostenbesparingen
  • scholen die met Bouw! werken Voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie (bron: Masterplan Dyslexie en Kwaliteitsinstituut Dyslexie)
  • Bouw! vermindert het aantal diagnoses dyslexie en de instroom naar dyslexiebehandeling buiten de school
  • Bouw! werkt ook op de iPad

Bekijk deze film over de Integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Het preventieve interventieprogramma Bouw! maakt een belangrijk onderdeel uit van deze aanpak.

Lees meer over de bovenschoolse integrale aanpak