Bouw! Vakantiespecial

Bouw! Vakantiespecial

De zomervakantie is alweer in zicht. Heb je al een plan om de leerlingen ook tijdens de zomervakantie te laten werken met Bouw!? Er zijn geen ‘vaste regels’ voor het werken met Bouw! in de zomervakantie. Je kunt zelf bepalen hoe je dit vormgeeft.

Wil je leerlingen laten oefenen in de vakantie? Wij hebben een aantal tips en adviezen over hoe dat met Bouw! kan.

Geef ouders daarnaast de Bouw! Vakantiespecial met daarin voor elke vakantieweek een leuke oefening waarmee de leerlingen kunnen oefenen met klanken en woorden.

Tips oefenen met Bouw! in de vakantie

  • Stem samen met de leerkracht en ouders af wat een goed plan is voor de zomervakantie. Want ieder kind en iedere situatie is anders. En het is natuurlijk niet voor niets vakantie. Spreek bijvoorbeeld af dat er niet de volledige zes weken wordt geoefend, twee weken niet oefenen kan al heel fijn zijn voor de leerling.
  • Laat de leerling tot de toets oefenen. De toets moet namelijk door een professional worden afgenomen om aan zorgniveau 3 te voldoen. Zorg dat de leerling in de vakantie kan beginnen aan een nieuw blok, zodat hij of zij kan doorwerken tot een nieuwe toets. Voor leerling en ouders is dit ook een mooi afgebakend aantal lessen waar zij mee kunnen oefenen tijdens de zomervakantie.
  • Is de leerling thuis snel klaar met een Bouw!-deel? Dan kan de ouder ervoor kiezen om bepaalde lessen te herhalen. Of geef de ouder de tip om de leerling zelf te laten kiezen welke lessen hij graag nog eens zou willen doen.