Boekies ondersteunt bij logopedie

Boekies ondersteunt bij logopedie

Met name door de voorleesfunctie is Boekies heel goed in te zetten in de logopediepraktijk. In twee casussen laten we zien hoe de ondersteuning van Boekies helpt bij tekstbegrip en zinsbouw en bij Oro-myofunctionele therapie.

Hulp bij tekstbegrip en zinsbouw

De vijfjarige Julio zijn moedertaal is Portugees. Vanaf de peuteropvang (op 2-jarige leeftijd) komt hij in aanraking met de Nederlandse taal. Sinds een jaar gaat hij naar de basisschool, hij zit in groep 2.

Zijn ouders spreken beperkt Nederlands en hebben moeite met de uitspraak van bepaalde klanken. Julio gaat naar logopedie voor hulp bij zijn taalbegrip, narratieve vertelvaardigheid en zinsbouw.

Tijdens de sessies werkt hij ook met Boekies. Samen met de logopedist leest hij een verhaal en praat hij over de plaatjes, achteraf stellen ze elkaar vragen en mag Julio het verhaal navertellen. Zo oefent hij met het maken van zinnen en zijn vertelvaardigheid. Aan de hand van de vragen over het verhaal kan de logopedist inzien of Julio het verhaal goed begrepen heeft.

Thuis gebruikt Julio de voorleesfunctie van Boekies, zodat ze samen met zijn ouders een Nederlands boek kan luisteren. Hierdoor krijgt hij goed gesproken Nederlands te horen en kan hij toch met ouders samen een boek lezen. Ook kan hij zijn zinsbouw en vertelvaardigheid oefenen door zijn ouders te vertellen over het verhaal.

Hulp bij Oro-myofunctionele therapie

Noah is negen jaar oud en zit in groep 6 heeft een verstoord evenwicht tussen de spieren in de mond. Om dit evenwicht weer te herstellen volgt hij Oro-myofunctionele therapie (OMFT). Hij is al goed op weg met de therapie.

Alleen het stukje transfer van de interdentale spraak naar ‘normale’ spraak vindt Noah nog lastig. Hiervoor zet de logopedist Boekies in, zodat Noah op tekstniveau kan oefenen met de alveolaire klanken. Noah leest een bladzijde uit een door hem gekozen boek en de logopedist neemt zijn mondbeeld op via de camera. Achteraf kan er aan de hand van het videofragment gekeken worden welke woorden, klanken en/of lettercombinaties (clusters) nog lastig zijn voor Noah. Deze schrijven ze op en herhalen ze samen.

Ook gebruiken ze de voorleesfunctie tijdens het inslijpen van goed mondgedrag. Denk hierbij aan de tongpuntoefening en de lipsluiting aan de hand van de knoop. Noah mag elke avond tijdens het slapen gaan een boek uitkiezen, tijdens het luisteren oefent hij met de tongpuntoefening en/of de lipsluiting.

 

Meer informatie over Boekies