Binnenkort beschikbaar: Letterster voor scholen

Binnenkort beschikbaar: Letterster voor scholen

Letterster is een nieuw programma waarmee Lexima, Marant en Cedin scholen een alles-in-één-oplossing bieden om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Zo geeft de school eenvoudig en doelgericht, passende ondersteuning op het gebied van lezen en spellen op zorgniveau 3. Letterster is beschikbaar na de meivakantie.

Letterster is een methode-onafhankelijk programma. Het ondersteunt leerlingen uit groep 4 tot en met groep 8 met lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie.

Met een intaketoets wordt het startniveau van de leerling bepaald en wordt het persoonlijke oefentraject samengesteld. De oefeningen in Letterster zijn volledig afgestemd op datgene wat de leerling nodig heeft op het gebied van lezen en spellen. Na 12 weken vindt er een evaluatiemoment plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode. Leerkrachten, leesspecialisten of IB’ers kunnen de voortgang en resultaten eenvoudig inzien.

Letterster is door leerlingen zelfstandig te gebruiken voor het onderdeel spellen. De spellingcategorieën worden uitgelegd door een orthopedagoog in een video en ondersteund met steunkaarten en stappenplannen. De leesoefeningen maakt de leerling (deels) samen met een tutor. Door het gebruik van een heldere opzet, introductiefilm, tekstballonnen en tutorials is het programma gebruiksvriendelijk en kan de leerling snel aan de slag.

Door deze gebruiksvriendelijkheid, het adaptieve karakter en de procesgerichte feedback wordt de leerkracht ontlast én krijgt de leerling de ondersteuning die past bij zijn of haar onderwijsbehoeften.

Voorinschrijving Letterster