Bestrijd laaggeletterdheid met Bouw!

Verbeter de leeskwaliteit en verlaag de doorverwijzing naar de vergoede zorg

Hoe zit het met de doorverwijzing naar de vergoede zorg? Hoe is het gesteld met de leeskwaliteit? Wat is het niveau van geletterdheid? Als beleids- en kwaliteitsmedewerkers onderwijs heb je deze vragen dikwijls gesteld. En terecht, want of je nu werkt binnen een bestuur, samenwerkingsverband of gemeente: kwaliteitsvragen steken overal de kop op.

Deze en andere vragen beantwoorden we op dinsdag 24 mei in de webinar ‘Preventie van leesproblemen met Bouw!’.

Ondersteun leerlingen

Steeds meer scholen, besturen en gemeenten bundelen hun kracht en implementeren educatieve interventies bovenschools. Zo bevorderen zij geletterdheid en verlagen zij het aantal afgegeven dyslexieverklaringen. Al meer dan 250 besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten werken op deze manier samen. Hun leerlingen worden beter geholpen en het aantal doorverwijzingen naar de vergoede zorg daalt significant.

Hoe dit werkt is geen geheim. Zij zetten de preventieve educatieve interventie Bouw! in. Bouw! ondersteunt:

  • Risicoleerlingen die in groep 2 of aan het begin van groep 3 laag scoren op de screening beginnende geletterdheid
  • Zwakke lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam gaat
  • Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis
  • Nieuwkomers en andere leerlingen met een NT2-achtergrond

Bouw! geeft deze leerlingen extra hulp en ondersteuning bij het automatiseren van het leesproces. Zo worden leesproblemen, laaggeletterdheid en onnodige diagnoses dyslexie voorkomen. Deze interventie is bewezen effectief. Scholen die ermee werken zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie. De behaalde resultaten beklijven en zijn zelfs in groep 8 nog zichtbaar.

Gemeente Hardenberg

In de webinar ‘Preventie van leesproblemen met Bouw!’ op dinsdag 24 mei van 11.00 uur – 12.00 uur krijg je inzicht in hoe je de leeskwaliteit verbetert en de doorverwijzing naar de vergoede zorg verlaagt. Ook laten we zien hoe gemeente Hardenberg Bouw! inzet om geletterdheid te bevorderen.

Deze webinar is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers onderwijs & kwaliteit binnen besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Meld je aan voor de webinar