Beeldverslag NDC2018

Op 21 maart 2018 vond de Nationale Dyslexie Conferentie plaats.
De volgende conferentie vindt plaats op woensdag 20 maart 2019. 
Wilt u op de hoogte worden gehouden, stuur dan een email naar conferentie@lexima.nl

  Opening door Annette Roetenberg
  Openingsfilm
                                         Het beleid van OCW sinds de aflevering van Rambam, Drs. Marjan Zandbergen
  Voorkomen van dyslexie en bestrijden van laaggeletterdheid: wat werkt?, Prof. Dr. Aryan van der Ley
  Prof. Dr. Aryan van der Leij
  Screening voor risicolerlingen in de kleuterklas, Dr. Haytske Zijlstra
  Effectieve leesinterventies nader bekeken, Dr. Kees Vernooy 
  Jongeren met dyslexie, Annelies Aerts
  Voortgezet technisch lezen, Aafke Bouwman
  Dyslexieonderzoek bij studenten en volwassenen, Drs. Marzenka Rolak
  De rechten van het kind, Mr. Katinka Slump
  Dyslexie bij Hoogbegaafdheid, Dr. Sietske van Viersen 
  Iedereen gelijk?!, Dr. Wim Tops
  Het effectief functioneren van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, Dr. Daan Hermans
  De complexiteit van spelling, Dr. Elise de Bree
  Aanpak van dyslexie in regio de Eem, Drs. Brigitta Gadella
   Dr. Femke Scheltinga, ITTA
   NKD 2018 Sluit de keten aan?, Drs. Marijke van Grafhorst
Maartje Thoen-Houben Lezen aan de Witsenkade   Foto: Maartje Thoen-Houben, Lezen aan de Witsenkade