Al het nieuws

Tips voor het trainen van Bouw! tutoren

Het is heel belangrijk om tutoren een goede instructie te geven. Want de inzet van Bouw! wordt pas echt een succes als d...

Lees meer

Nieuwe functionaliteiten binnen Boekies

Het ontwikkelteam van Boekies heeft deze zomer niet stil gezeten. Begin september komt er een update van de software.

Lees meer

‘Bouw! werkt het best met een planmatige en professionele aanpak'

Arno Havermans is als Bouw! tutor en medecoördinator Bouw! actief op basisschool De Bouwsteen in ’s Gravendeel. Hij vert...

Lees meer

5 tips voor leesbevordering

Start het nieuwe school jaar met leesbevordering en activiteiten die de leesmotivatie verhogen.

Lees meer

Boekies: dé aanpak die leidt tot leesbevordering

Apr 20' - Boekies is de aanpak waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 op unieke wijze wordt geïntegreerd...

Lees meer

Seminar: Hoezo Leesproblemen?

Lexima organiseert dit najaar weer regionale seminars over het verbeteren van de leesvaardigheid van leerlingen.

Lees meer

Seminar: Compenserende software in het VO

Lexima organiseert dit najaar een gratis seminar over het inzetten van compenserende software in het VO.

Lees meer

Oefenen met Bouw! in de vakantie

Lees de tips en adviezen over hoe er ook tijdens de vakantie met Bouw! gewerkt kan worden.

Lees meer

Bouw! Klanken Poster

Apr '20 - Wekelijkse challenge voor Bouw!-leerlingen. Deze keer gaan we met z'n allen foto's maken die horen bij de klan...

Lees meer

De woordzoeker van Bouw!

Apr'20 - Voor leerlingen die met Bouw! werken kunnen ouders deze leuke poster downloaden. Zoek in de woordzoeker de woor...

Lees meer

Pak lees- en spellingproblemen effectief aan met Letterster

April '20 - Letterster is een nieuw programma waarmee scholen een alles-in-één-oplossing hebben om lees- en spellingprob...

Lees meer

Coronacrisis: thuisonderwijs organiseren met Leximasoftware

Mrt '20 - Leximasoftware sluit goed aan bij thuisonderwijs en het leren op afstand. En werkt de school al met onze softw...

Lees meer

Thuis technisch leesonderwijs door oefenen met Bouw!

mrt '20 - Veel leerstof zal de komende periode minder geoefend kunnen worden dan normaal, maar dit is niet het geval voo...

Lees meer

Lexima Magazine 2020

Jan '20 - Het nieuwe Lexima Magazine 2020 is uit! Lees alles over de uitdagingen en digitale kansen bij dyslexie, laagge...

Lees meer

Lexipoort

Jan '20 - Lexipoort is het nieuwe gebruikersplatform van Lexima. Via Lexipoort kunnen leerlingen inloggen om met verschi...

Lees meer

Bouw! aftekenbladen

Dec '19 - Er zijn nieuwe Bouw! aftekenbladen beschikbaar.

Lees meer

Nieuwe tool voor Alinea Online

Dec '19 - Nieuw: Alinea Online! Dyslexiesoftware in de cloud. Goed nieuws! Voor iedereen die gebruik maakt van een Aline...

Lees meer

Nieuwe versie van Bouw! komt er aan

Dec '19 - Groot nieuws: Begin januari wordt de volledig nieuwe versie van Bouw! gelanceerd. Op dit moment werken meer da...

Lees meer

Film compenserende software

Okt '19 - Emma, Sam en Nando hebben dyslexie. Ze werken allemaal met compenserende software. In deze film (2,5 minuten)...

Lees meer

Cofinanciering Bouw!

April '19 - Samenwerken met de gemeente: Cofinanciering. Tal van samenwerkingsverbanden in Nederland hebben de samenwerk...

Lees meer

Een brief aan mijn leraar

April '19, Film: Een brief aan mijn leraar. Leerlingen met dyslexie kunnen heel goed zelf vertellen wat ze nodig hebben....

Lees meer

Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs

Nov '18, Eind september is het boek 'Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs' verschenen. Dit boek is de gids voor st...

Lees meer

Eindexamen met Kurzweil, Sprint of Alinea 2019

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiceert jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met e...

Lees meer

Inzet van ICT bij een taalontwikkelingsstoornis

Okt '18, Lisa Gosker. De inzet van compenserende softwareprogramma’s bij kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS...

Lees meer

SOPOH kiest voor een integrale aanpak

Okt '18, SOPOH kiest voor een integrale preventieve aanpak van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie (LLD) in sam...

Lees meer

Film preventie met Bouw!

Bekijk het inspiratie-filmpje over computergestuurd interventieprogramma Bouw! op basisschool IKC de Bundertjes. IB'er S...

Lees meer

Laaggeletterd in een geletterde maatschappij

Feb '17 Bijna tweehonderdduizend jongeren zijn laaggeletterd. In totaal zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen tussen de 1...

Lees meer

Elk kind passend onderwijs

Jan '17, Enige jaren geleden sprak ik tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie van Lexima een beleidsmedewerker van het...

Lees meer