Marrith Hoenderken

Marrith Hoenderken
Psycholoog, onderwijsadviseur/docent
marrith.hoenderken@lexima.nl

 

Nadat ik in het onderwijs overtuigd ben geraakt van de meerwaarde van dyslexie-ICT heb ik de overstap naar Lexima gemaakt. In mijn huidige functie begeleid ik bovenschoolse implementatietrajecten en ben ik inhoudelijke verantwoordelijk voor de cursussen en conferenties die Lexima aanbiedt. In mijn vrij tijd ben ik druk in ons klushuis en geniet ik van mijn zoontjes Joppe en Wessel.

 

Lexima Academie is een erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO en CEDEO erkenning. Deskundige aanpak, klantgerichtheid en hulp op maat zijn onze uitgangspunten bij het geven van advies aan scholen en behandelaars bij de aanschaf en implementatie van dyslexie ICT hulpmiddelen. 

Lexima Academie wordt bemand door psychologen en orthopedagogen met ervaring in het onderwijsveld, de diagnostiek en/of behandeling van kinderen met lees- en spellingproblematiek. Hun speciale kennis van ICT-hulpmiddelen willen ze graag uitdragen in de professionele, praktijkgerichte trainingen zoals vaardigheidstrainingen (ook op locatie) en de hoog gekwalificeerde verdiepende trainer- en implementatiecursussen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 033 434 80 00. 
U kunt ook een e-mail sturen naar educatie@lexima.nl