Marleen Korf

Marleen Korf
Orthopedagoog, docent
marleen.korf@lexima.nl 

Marleen: "Werkzaam bij Lexima sinds de zomer van 2014. Mijn scriptie heb ik geschreven over de implementatie van het computergestuurde interventieprogramma Bouw!. Daarnaast heb ik gewerkt bij twee verschillende onderwijsadviesdiensten, één daarvan heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van Bouw!. Op deze manier heb ik ervaringen opgedaan omtrent de implementatie van Bouw! vanuit verschillende rollen. Ik vind het erg leuk om nog steeds betrokken te zijn bij de (door-) ontwikkeling van Bouw!. In mijn vrije tijd speel ik piano en zing ik in een koor. Daarnaast sport ik graag. "

Lexima Academie is een erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO en CEDEO erkenning. Deskundige aanpak, klantgerichtheid en hulp op maat zijn onze uitgangspunten bij het geven van advies aan scholen en behandelaars bij de aanschaf en implementatie van dyslexie ICT hulpmiddelen. 

Lexima Academie wordt bemand door psychologen en orthopedagogen met ervaring in het onderwijsveld, de diagnostiek en/of behandeling van kinderen met lees- en spellingproblematiek. Hun speciale kennis van ICT-hulpmiddelen willen ze graag uitdragen in de professionele, praktijkgerichte trainingen zoals vaardigheidstrainingen (ook op locatie) en de hoog gekwalificeerde verdiepende trainer- en implementatiecursussen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 033 434 80 00. 
U kunt ook een e-mail sturen naar educatie@lexima.nl