Boekies

Boekies integreert leesbevordering in het onderwijs

Boekies is dé aanpak waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 op unieke wijze wordt geïntegreerd in het onderwijs. Leerkrachten krijgen met Boekies inzicht in het leesgedrag van hun leerlingen en ontvangen uitgewerkte lesprogramma’s, tips voor een verrijkende leesomgeving en lessuggesties die helpen om structureel werk te maken van leesbevordering. Via Boekies houden onderwijsprofessionals hun kennis op peil op het gebied van leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie.

Leerlingen maken op basis van interesses een keuze uit een uitgebreide collectie digitale lees- en informatieboeken. Leesplezier staat hierbij voorop. Voor zwakke lezers heeft Boekies functies die hen ondersteunen bij het lezen.

In Boekies lezen leerlingen online op de computer of tablet. Hierdoor kunnen ze thuis verder lezen waar ze gebleven zijn. Bovendien zijn boeken nooit meer uitgeleend.

Boekies geeft:

 • persoonlijk boekadvies op basis van interesses en leesniveau;
 • ondersteuning aan leeszwakke leerlingen;
 • de mogelijkheid om boeken voor leerlingen klaar te zetten;
 • een centraal leesdossier per leerling met inzicht in leesgedrag en leesontwikkeling;
 • ondersteuning van leerkrachten met lesmateriaal, tips voor leesbevorderingsactiviteiten en inhoudelijke artikelen.

Boekies stimuleert het leesplezier en vergroot de intrinsieke motivatie om te lezen. 

Zo werkt Boekies

Het aanbod aan boeken is groot. Er zijn ruim 2.000 titels beschikbaar. Ook heeft Boekies veel leesseries die zorgen dat lastige lezers goed worden begeleid. Doordat de boeken digitaal beschikbaar zijn, zijn ze nooit uitgeleend.

Boekies stimuleert het leesplezier en vergroot de intrinsieke motivatie om te lezen. 

Lesideeën

Boekies ondersteunt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals met lesmateriaal en tips voor regelmatig terugkerende leesbevorderingsactiviteiten.

Altijd een goed boek

Boekies helpt bij het kiezen van een passend boek. Want als het boek aansluit bij de interesses en het leesniveau van de leerling, wordt het lezen een stuk leuker. Nadat leerlingen hun profiel hebben aangevuld met interesses en andere filters vinden ze de geselecteerde boeken onder de knop 'speciaal voor jou'.

In Boekies is het mogelijk om leeslijsten te maken over een bepaald thema of met een bepaald doel. Begeleiders maken een lijst met boeken, geven hem een naam en koppelen daar vervolgens een leeftijd en thema aan. Lexima heeft zelf themalijsten aangemaakt. Deze lijsten zijn gebaseerd op thema’s die binnen het onderwijs aanbod komen. 

Alle lijsten zijn klaar te zetten voor de hele groep, maar ook voor individuele leerlingen. Daarnaast is het mogelijk om leeslijsten te delen met leerkrachten van de school.

Leerlingen komen via de knop ‘Een boek kiezen’ bij de leeslijsten en kiezen van daaruit een lijst en vervolgens een boeken dat ze gaan lezen.

Ondersteuning op maat

Tijdens het lezen kan de leerling de leesinstellingen aanpassen en is het mogelijk om boeken te laten voorlezen. De voorleessnelheid, het lettertype, de lettergrootte en de kleuren van de letters en achtergrond kunnen worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van een leesliniaal.

Bij alle boeken zijn voorkennisvragen en verwerkingsopdrachten toegevoegd. Waardoor een leerling vooraf wordt gestimuleerd na te denken over het onderwerp en achteraf de kennis kan verwerken door het uitvoeren van een opdracht.

Een compleet leesdossier

In het leesdossier kan de leerling zien welke boeken hij of zij heeft gelezen. Met behulp van een cirkeldiagram wordt weergegeven in welke categorieën deze boeken horen en welke boektypen dit zijn. Het dossier geeft een compleet beeld omdat de leerling ook papieren gelezen boeken kan toevoegen. De leerkracht heeft met het leesdossier een compleet overzicht per leerling.

Voor wie is Boekies?

Met Boekies geeft Lexima leerkrachten handvatten om leesbevordering systematisch en structureel te integreren in de dagelijkse schoolpraktijk. Bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse vrij-leesmomenten en het voorlezen. De informatieve boeken kunnen ook worden gebruikt bij de wereldoriënterende vakken.

Boekies is bedoeld voor alle leerlingen in groep 1 t/m 8. Het programma daagt vaardige én zwakke lezers uit op hun eigen niveau en stimuleert hen om leeskilometers te maken. Zwakke lezers kunnen daarbij gebruikmaken van diverse vormen van leesondersteuning. Er is een leesliniaal, het lettertype en de lettergrootte zijn in te stellen en er is een voorleesstem die meeleest met de tekst.

Dit maakt Boekies ook geschikt voor:

 • Leerlingen met leesproblematiek (o.a. dyslexie)
 • Ongemotiveerde lezers
 • Leerlingen uit taalarme gezinnen
 • NT2-leerlingen
 • Leerlingen met een TOS

Boekies Plein

Het Boekies Plein is dé digitale plek waar onderwijsprofessionals hun kennis op het gebied van leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie bij houden.

Op het Boekies Plein staan artikelen en publicaties. Ook staan hier uitgewerkte lesprogramma’s, tips voor een verrijkende leesomgeving en lessuggesties om aandacht te besteden aan leesbevordering. Verder blijf je op het plein up-to-date over de catalogus van Boekies en bekijk je webinars over leesmotivatie en leesbevordering.

Bekijk de film met uitleg over het Boekies Plein

Boekenaanbod

Een groot en divers boekenaanbod van groep 1 tot en met groep 8 is essentieel om de leesmotivatie van de leerlingen te behouden en verhogen. Boekies heeft meer dan 2.000 digitale kinderboeken. Deze lees- en informatieboeken zijn verdeeld over de categorieën: avontuur, spanning, fantasie, lang geleden, de wereld rond, natuur en Techniek, jij en ik, sport en spel en Dieren.

Leesseries

De catalogus van Boekies telt een groot aantal leesseries. Deze leesseries helpen lezers om plezier in het lezen te krijgen, dan wel te behouden. Elke leesseries sluit aan bij de behoeftes van een doelgroep.

 • Leerling met leesproblemen zoals dyslexie
 • Leerling met een kleine woordenschat
 • Meertalige leerling
 • Hoogbegaafde leerling

Bekijk de leesseries

Boekenseries

Ook zijn er veel boekenseries, denk aan Koen Kampioen, Blitz!, Dolfje Weerwolfje en boeken van Skoop. 

Boekies blijft de collectie aanvullen en groeit op korte termijn naar 2.500 boeken!  

Uitgeverijen

Boekies werkt samen met meer dan 40 Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen.
Met enkele uitgeverijen hebben we een speciaal partnerschap.

De resultaten op het gebied van lezen zijn zorgwekkend. Leerlingen in Nederland scoren het laagst van alle landen op leesmotivatie, en het niveau van leesvaardigheid in ons land is ook gedaald, wat voor de meeste andere landen niet geldt. 

Een leesoffensief is noodzakelijk om de trend te keren. Taal en lezen verdienen, meer dan voorheen, een centrale plaats in het onderwijs. Met PISA-2018 als inspiratiebron is Boekies ontwikkeld om leesplezier bij jonge lezers te laten ontstaan.

Rapport PISA-2018

Het PISA-2018 rapport is een internationale vergelijkende studie naar onder meer het leesniveau van 15 jarigen. De resultaten zijn in december 2019 bekendgemaakt.

Leesplezier voorspelt leesprestaties

In het artikel Leesplezier voorspelt leesprestaties leest u hoe Boekies bijdraagt aan leesbevordering.

Leesbevordering in de klas

Het artikel Leesbevordering in de klas, hoe pak je dat aan? geeft handvatten om werk te maken van leesbevordering. Spoiler warning: er is heel wat meer voor nodig dan het dagelijkse vrij-leesmoment!

Hotze de Roosprijs

Schoolkinderen uit de gemeente Zaanstad brengen hun stem uit voor de Hotze de Roosprijs. Deze prijs wordt jaarlijks aan een debuterende kinderboekenschrijver uitgereikt. Scholen hebben van alle genomineerde schrijvers boeken ontvangen voor de schoolbieb. Zij kunnen hun leerlingen echter ook laten lezen op het digitale leesplatform Boekies.

Boekies is trotse partner van de Hotze de Roosprijs. Steeds meer leerlingen lezen via Boekies op school én thuis digitaal. Leerlingen van de deelnemende scholen krijgen tijdelijk gratis toegang tot de genomineerde titels.

In juni 2021 wordt de winnaar van de Hotze de Roosprijs bekendgemaakt! De winnaar ontvangt € 4.500.

De prijs is vernoemd naar de auteur van de succesvolle serie De Kameleon.

 • Is digitaal lezen wel goed voor een kind?

  Kinderen leren even veel van digitaal lezen als van lezen uit een gewoon boek. Ze vinden het vaak fijn omdat de lettergrootte en het lettertype kan worden aangepast. Soms werkt digitaal lezen zelfs beter, omdat kinderen dan niet worden geremd door de dikte van het boek. Ook kunnen zij de leesomgeving geheel naar wens aanpassen. Bijvoorbeeld door het boek in grijstinten te zetten waardoor er minder prikkels zijn. Voor leerlingen die moeite hebben om zich te concentreren kan dit prettig zijn. 

 • Welke leerlingen mogen gebruikmaken van de ondersteuning?

  De ondersteuning die Boekies biedt kan door elke leerling die denkt of vindt dat hij of zij het nodig heeft worden gebruikt. Tijdens het lezen kan de leerling de leesinstellingen aanpassen en is het mogelijk om boeken te laten voorlezen. De voorleessnelheid, het lettertype, de lettergrootte en de kleuren van de letters en achtergrond kunnen worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van een leesliniaal. Als leerkracht kun je het gesprek aangaan over de ingezette ondersteuning.

 • Hoe kan ik Boekies inzetten op ondersteuningsniveau 2 en 3?

  Boekies kan worden ingezet als ondersteuningsprogramma bij het tekstlezen. Er zijn binnen Boekies veel leesseries aanwezig die aansluiten bij de zwakke lezer. Ook zou Boekies kunnen worden ingezet wanneer er wordt geoefend met lezen in een klein groepje. Het voordeel is dat het boek waaruit wordt gelezen voor iedere leerling direct beschikbaar is. Het maken van kopietjes voor iedere leerling is hierdoor verleden tijd.

 • Welke leesvormen kan ik gebruiken met Boekies?

  Binnen de catalogus van Boekies zijn ook leesseries beschikbaar waarmee leerlingen op andere manieren kunnen lezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenlezen, toneellezen, tutorlezen of duolezen. Er zijn ook boeken met twee talen waardoor leerlingen met een NT2 achtergrond in twee talen kunnen lezen. Voor elk wat wils dus!

Kennismaken met Boekies

In de gratis webinar ‘Kennismaken met Boekies’ maak je in een half uur kennis met de aanpak van Boekies. We laten zien hoe Boekies zorgt voor leesmotivatie en leesplezier en zo een positieve impact heeft op leesgedrag en leesprestaties.

Deze webinar wordt meerdere malen per maand gehouden.

Probeer Boekies drie maanden gratis

Wil jij op school ook aan de slag gaan met Boekies? Het is mogelijk om Boekies gratis drie maanden uit te proberen. De proefperiode start op 1 maart en eindigt 31 mei. 

Lees hier meer over de gratis proefperiode

Openmiddagen

Samen met pilotscholen organiseren wij regelmatig virtuele openmiddagen. Tijdens deze openmiddagen vertellen leerkrachten over de manier waarop zij Boekies inzetten tijdens de leesles. Intern begeleiders leggen uit welke krachten de aanpak van Boekies in zich heeft. Lexima geeft een inhoudelijke presentatie over hoe de aanpak van Boekies kan worden ingezet om leesplezier en leesmotivatie te verhogen.

Lees verder over de openmiddag leesbevordering

Bestel Boekies

Met de inzet van onze programma’s geeft de school richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Schoolaanpak

Scholen die kiezen voor het gebruik van onze software pakken leesproblemen en laaggeletterdheid effectief aan. Zij schaffen in de webshop onze producten aan en gaan er vervolgens snel mee aan de slag. De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school.

Bestel Boekies in de webshop

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak

Werken met Boekies

Bij onze programma's ontvang je een gebruikershandleiding zodat je er direct mee aan de slag kan. 

Tijdens training Leesbevordering en leesmotivatie met Boekies maakt je kennis met de theoretische achtergrond over leesmotivatie waarop Boekies is gebaseerd. Ook leer je werken met de functionaliteiten die het programma te bieden heeft.

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'.

Probeer Boekies gratis

Wil jij als school zelf graag aan de slag gaan met Boekies? Het is mogelijk om Boekies gratis uit te proberen. De proefperiode eindigt 31 mei.

Lees hier meer over de actie