Boekies integreert leesbevordering in het onderwijs

Boekies in het kort

Boekies is dé aanpak waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 op unieke wijze wordt geïntegreerd in het onderwijs. Leerkrachten krijgen met Boekies inzicht in het leesgedrag van hun leerlingen en ontvangen diverse handvatten om het lezen te bevorderen. Leerlingen maken op basis van interesses een keuze uit een uitgebreide collectie digitale lees- en informatieboeken. Leesplezier staat hierbij voorop. Voor zwakke lezers heeft Boekies functies die hen ondersteunen bij het lezen.

 • Persoonlijk boekadvies op basis van interesses en leesniveau
 • Ondersteuningsfuncties voor leeszwakke leerlingen
 • Lezen op computer of tablet (online)
 • Thuis verder lezen in Boekies
 • Centraal leesdossier per leerling
 • Inzicht in leesgedrag en leesontwikkeling
 • Ondersteuning van leerkrachten met lesmateriaal en tips voor leesbevorderingsactiviteiten.

Zo werkt Boekies

Het stimuleren van leesplezier vergroot de intrinsieke motivatie om te lezen. Leerlingen die weinig plezier hebben in het lezen, lopen daarentegen het risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Een gebrek aan leesmotivatie in deze negatieve spiraal leidt tot minder lezen en minder leesvaardigheid, wat weer leidt tot minder leesplezier en -motivatie, en minder lezen et cetera (Mol, 2010).

Hoe doorbreekt Boekies deze negatieve spiraal?

 Stap 1: altijd een goed boek

Boekies helpt bij het kiezen van een passend boek. Want als het boek aansluit bij de interesses en het leesniveau van de leerling, wordt het lezen een stuk leuker.

Leerlingen kiezen welke filters ze gebruiken:

 • categorie
 • AVI-niveau
 • leeftijd
 • boektype

Stap 2: Ondersteuning op maat

Tijdens het lezen kan de leerling de leesinstellingen aanpassen en is het mogelijk om boeken te laten voorlezen. De voorleessnelheid, het lettertype, de lettergrootte en de kleuren van de letters en achtergrond kunnen worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van een leesliniaal.

Bij alle boeken zijn voorkennisvragen en verwerkingsopdrachten toegevoegd. Waardoor een leerling vooraf wordt gestimuleerd na te denken over het onderwerp en achteraf de kennis kan verwerken door het uitvoeren van een opdracht.

Stap 3: Een compleet leesdossier

In het leesdossier kan de leerling zien welke boeken hij of zij heeft gelezen. Met behulp van een cirkeldiagram wordt weergegeven in welke categorieën deze boeken horen en welke boektypen dit zijn. Het dossier geeft een compleet beeld omdat de leerling ook papieren gelezen boeken kan toevoegen. De leerkracht heeft met het leesdossier een compleet overzicht per leerling.

Stap 4: Lesideeën

Boekies ondersteunt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals met lesmateriaal en tips voor regelmatig terugkerende leesbevorderingsactiviteiten. Door Boekies optimaal in te zetten wordt leesplezier bevorderd. 

Voor wie is Boekies?

Met Boekies geeft Lexima leerkrachten handvatten om leesbevordering systematisch en structureel te integreren in de dagelijkse schoolpraktijk. Bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse vrij-leesmomenten en het voorlezen. De informatieve boeken kunnen ook worden gebruikt bij de wereldoriënterende vakken.

Boekies is bedoeld voor alle leerlingen in groep 1 t/m 8. Het programma daagt vaardige én zwakke lezers uit op hun eigen niveau en stimuleert hen om leeskilometers te maken. Zwakke lezers kunnen daarbij gebruikmaken van diverse vormen van leesondersteuning. Er is een leesliniaal, het lettertype en de lettergrootte zijn in te stellen en er is een voorleesstem die meeleest met de tekst.

Dit maakt Boekies ook geschikt voor:

 • Leerlingen met leesproblematiek (o.a. dyslexie)
 • Ongemotiveerde lezers
 • Leerlingen uit taalarme gezinnen
 • NT2-leerlingen
 • Leerlingen met een TOS

Boekenaanbod

Een groot en divers boekenaanbod van groep 1 tot en met groep 8 is essentieel om de leesmotivatie van de leerlingen te behouden en verhogen. Boekies heeft momenteel meer dan 2.000 digitale kinderboeken. Dit zijn lees- en informatieboeken. De boeken zijn verdeeld over 9 categorieën, bijvoorbeeld de categorie 'spanning' of 'dieren'.

De catalogus van Boekies telt een groot aantal series, denk aan Koen Kampioen, Blitz! en boeken van Skoop.

Boekies blijft de collectie aanvullen en groeit op korte termijn naar 2.500 boeken!  

Abonnement

Met een abonnement van Boekies heeft de hele school onbeperkt toegang tot de volledige catalogus en alle functionaliteiten van het programma. Daarnaast is Boekies ook toegankelijk voor leerlingen die vanuit huis willen lezen, zo kan er na schooltijd en tijdens de schoolvakanties lekker worden doorgelezen. Ouders betrekken bij het maken van leeskilometers wordt hiermee makkelijker!

Kennismaken met Boekies

In de gratis webinar ‘Kennismaken met Boekies’ maak je in een half uur kennis met de aanpak van Boekies. We laten zien hoe Boekies zorgt voor leesmotivatie en leesplezier en zo een positieve impact heeft op leesgedrag en leesprestaties.

Deze webinar wordt meerdere malen per maand gehouden.

Openmiddagen

Samen met pilotscholen organiseren wij regelmatig virtuele openmiddagen. Tijdens deze openmiddagen vertellen leerkrachten over de manier waarop zij Boekies inzetten tijdens de leesles. Intern begeleiders leggen uit welke krachten de aanpak van Boekies in zich heeft. Lexima geeft een inhoudelijke presentatie over hoe de aanpak van Boekies kan worden ingezet om leesplezier en leesmotivatie te verhogen.

Lees verder over de openmiddag leesbevordering

Leesplezier voorspelt leesprestaties

In het artikel Leesplezier voorspelt leesprestaties leest u hoe Boekies bijdraagt aan leesbevordering.

Rapport PISA-2018

Het PISA-2018 rapport is een internationale vergelijkende studie naar ondermeer het leesniveau van 15 jarigen. De resultaten zijn in december 2019 bekendgemaakt.

De resultaten op het gebied van lezen zijn zorgwekkend. Leerlingen in Nederland scoren het laagst van alle landen op leesmotivatie, en het niveau van leesvaardigheid in ons land is ook gedaald, wat voor de meeste andere landen niet geldt. De 15-jarigen in Nederland scoren voor het eerst in 15 jaar lager dan gemiddeld in 15 andere EU-landen, en vergelijkbaar met het OESO-gemiddelde.

Een leesoffensief is noodzakelijk om de trend te keren. Taal en lezen verdienen, meer dan voorheen, een centrale plaats in het onderwijs. Met PISA-2018 als inspiratiebron is Boekies ontwikkeld om leesplezier bij jonge lezers te laten ontstaan.

Bestel Boekies

Met de inzet van onze programma’s geeft de school richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Schoolaanpak

Scholen die kiezen voor het gebruik van onze software pakken leesproblemen en laaggeletterdheid effectief aan. Zij schaffen in de webshop onze producten aan en gaan er vervolgens snel mee aan de slag. De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school.

Bestel Boekies in de webshop

Een succesvolle inzet begint bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Zo moeten leerkrachten de meerwaarde van de ondersteuning zien en kunnen werken met de software. Een andere voorwaarde is dat de school over de juiste infrastructuur beschikt om er succesvol mee te werken. Verder is het cruciaal dat de ondersteuningsbehoeften van leerlingen centraal staan, het traject gedurende de gehele basisschoolperiode door loopt en de resultaten goed worden gemonitord.

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak

Familieabonnement

Gezinnen kunnen een abonnement afsluiten.

Bestel Boekies in de webshop

Praktijklicentie

Voor behandelpraktijken is een praktijklicentie beschikbaar.

Bestel Boekies in de webshop

Werken met Boekies

Bij onze programma's ontvang je een gebruikershandleiding zodat je er direct mee aan de slag kan. 

Tijdens training Leesbevordering en leesmotivatie met Boekies maakt je kennis met de theoretische achtergrond over leesmotivatie waarop Boekies is gebaseerd. Ook leer je werken met de functionaliteiten die het programma te bieden heeft.

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'.