Boekies

De aanpak voor leesbevordering

Boekies is dé aanpak waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 op unieke wijze wordt geïntegreerd in het onderwijs. 

Leerkrachten krijgen met Boekies inzicht in het leesgedrag van hun leerlingen en ontvangen uitgewerkte lesprogramma’s, tips voor een verrijkende leesomgeving en lessuggesties die helpen om structureel werk te maken van leesbevordering. 

De leerlingomgeving van Boekies zorgt voor leesplezier doordat leerlingen in een kindvriendelijke en gestructureerde omgeving zelf boeken kunnen kiezen en lezen die aansluiten bij hun leesniveau en belevingswereld.

Boekies biedt leerlingen die moeite hebben met lezen ondersteuning. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen bij de leerlingen, waardoor de motivatie en het plezier in lezen omhoog zal gaan.

Zo werkt Boekies

Het Boekies Plein en de Boekies begeleideromgeving ondersteunen de onderwijsprofessional bij het werken aan leesbevordering. De leerlingen lezen in de leerlingomgeving.

Boekies Plein

Het Boekies Plein is dé digitale plek waar onderwijsprofessionals hun kennis op peil houden op het gebied van leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie. Er staan onder meer artikelen en publicaties, uitgewerkte lesprogramma’s, tips voor een verrijkende leesomgeving en lessuggesties om aandacht te besteden aan leesbevordering. Verder blijf je op het plein up-to-date over de catalogus van Boekies en bekijk je webinars over leesmotivatie en leesbevordering.

Boekies begeleideromgeving

De begeleideromgeving biedt leerkrachten de middelen om ervoor te zorgen dat iedere leerling uit de klas het passende boek leest. De leerkracht volgt het leesgedrag van de leerling waardoor hij of zij de juiste begeleiding en stimulans kan bieden. Daarnaast zet de leerkracht lees- en informatieboeken klaar zodat Boekies ook kan worden gebruikt bij andere schoolvakken.

Boekies leerlingomgeving

De leerlingomgeving van Boekies zorgt voor leesplezier doordat leerlingen in een kindvriendelijke en gestructureerde omgeving zelf boeken kunnen kiezen en lezen die aansluiten bij hun leesniveau en belevingswereld. 

Voor zwakke lezers heeft Boekies functies die hen ondersteunen bij het lezen. Doordat leerlingen online op de computer of tablet lezen kunnen ze thuis verder lezen waar ze gebleven zijn. Bovendien zijn boeken nooit meer uitgeleend.

 

Voor wie is Boekies?

Boekies is bedoeld voor alle leerlingen in groep 1 t/m 8. Het programma daagt vaardige én zwakke lezers uit op hun eigen niveau en stimuleert hen om leeskilometers te maken.

Zwakke lezers kunnen daarbij gebruikmaken van diverse vormen van leesondersteuning. Er is een leesliniaal, het lettertype en de lettergrootte zijn in te stellen en er is een voorleesstem die meeleest met de tekst.

Dit maakt Boekies ook geschikt voor:

 • Leerlingen met leesproblematiek (o.a. dyslexie)
 • Ongemotiveerde lezers
 • Leerlingen uit taalarme gezinnen
 • Leerlingen met een NT2-achtergrond
 • Leerlingen met concentratieproblematiek

Boekenaanbod

Een groot en divers boekenaanbod van groep 1 tot en met groep 8 is essentieel om de leesmotivatie van de leerlingen te behouden en verhogen. Boekies heeft een catalogus met ruim 2.000 digitale kinderboeken. Doordat de boeken digitaal beschikbaar zijn, zijn ze nooit uitgeleend.

De lees- en informatieboeken zijn verdeeld over de categorieën: avontuur, spanning, fantasie, lang geleden, de wereld rond, natuur en techniek, jij en ik, sport en spel en dieren. 

Leesseries

De catalogus van Boekies telt een groot aantal leesseries. Deze leesseries helpen lezers om plezier in het lezen te krijgen, dan wel te behouden. Elke leesseries sluit aan bij de behoeftes van een doelgroep.

 • Leerling met leesproblemen zoals dyslexie
 • Leerling met een kleine woordenschat
 • Meertalige leerling
 • Hoogbegaafde leerling

Bekijk de leesseries

Boekenseries

Ook zijn er veel boekenseries, denk aan Koen Kampioen, Blitz!, Dolfje Weerwolfje en boeken van Skoop. 

Boekies blijft de collectie aanvullen en groeit op korte termijn naar 2.500 boeken!  

Uitgeverijen

Boekies werkt samen met meer dan 40 Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen.
Met enkele uitgeverijen hebben we een speciaal partnerschap.

Demovideo aanvragen

Om een beeld te krijgen van het programma vraag je hier een online demovideo aan. Deze video geeft je in 7 minuten een overzicht van de functionaliteiten en mogelijkheden.

Vraag de Boekies demovideo aan

Kennismaken met Boekies

In de gratis webinar ‘Kennismaken met Boekies’ maak je in een half uur kennis met de aanpak van Boekies. We laten zien hoe Boekies zorgt voor leesmotivatie en leesplezier en zo een positieve impact heeft op leesgedrag en leesprestaties.

Deze webinar wordt meerdere malen per maand gehouden.

 

Interventieprogramma NPO Boekies

Boekies is dé aanpak waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 wordt geïntegreerd in het onderwijs.

Toegevoegde waarde van Boekies

 • Voor leerkrachten
  • Uitgewerkte lesprogramma’s
  • Tips voor een verrijkende leesomgeving
  • Inzicht in het leesgedrag van leerlingen
  • Deskundigheidsbevordering
 • Voor leerlingen
  • Kiezen op basis van interesses
  • Uitgebreide collectie digitale lees- en informatieboeken
  • Ondersteuning voor zwakke lezers

Een interventieprogramma Boekies bestaat uit:

 • Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
 • Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
 • Voortgangsrapportage
 • Projectbegeleiding*
  *Bij bovenschoolse inzet van 3 en 5 jaar 

Voor bestaande licentiegebruikers is er een aparte dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining. Bestel dit pakket in de webshop.

Bewezen effectiviteit
Hoe past het interventieprogramma Boekies binnen het Nationaal Programma Onderwijs?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft interventies gerubriceerd op basis van kosteneffectiviteit. De grondslag voor deze indeling ligt bij de Britse Education Endowment Foundation die de effectiviteit van interventies bij leerlingen van 5 tot 16 jaar oud heeft onderzocht. Op basis van de Teaching and Learning Toolkit van het Britse kennisinstituut kan Boekies als volgt worden beoordeeld:

Resultaten klantonderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de helft van begeleiders van leerlingen die met Boekies werken vooruitgang ziet op het gebied van leesmotivatie en zelfstandigheid. Driekwart van de begeleiders geeft aan dat de leerlingen er met plezier in werken en dat Boekies van meerwaarde is voor de leerlingen.

Reacties op stellingen over de inzet van Boekies

Reacties op vraag naar vooruitgang door inzet van Boekies

Adaptief

De leerling krijgt ondersteuning bij het uitkiezen van passende boeken. Zij krijgen boeken aanbevolen op basis van interesses, leeftijdscategorie en het leesniveau.

Zelfstandig aan de slag

Boekies helpt een leerling bij het kiezen van het juiste boek. Ook kan de leerkracht een boekenlijst klaarzetten. 
Boekies ondersteunt zwakke lezers zodat ook zij zelfstandig gaan lezen.

Rapportages

De boeken die een leerling leest worden in een leesdossier bewaard. Er wordt bijgehouden hoeveel een leerling leest en op welk tijdstip. Daarmee krijgt de leerkracht inzicht in het leesgedrag en de leesontwikkeling.

Op school en thuis

Boekies werkt in de cloud. Leerlingen en leerkrachten kunnen er op elk device met een internetverbinding mee werken.

Wetenschappelijke onderbouwing

Het motivatiemodel van Ryan&Deci vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van Boekies. 

De resultaten op het gebied van lezen zijn, zo blijkt uit de internationale vergelijkende studie PISA-2018 naar onder meer het leesniveau van 15 jarigen, zorgwekkend. Nederlandse leerlingen scoren het laagst van alle landen op leesmotivatie, en het niveau van leesvaardigheid in ons land is ook gedaald, wat voor de meeste andere landen niet geldt. Een leesoffensief is noodzakelijk om de trend te keren. Taal en lezen verdienen, meer dan voorheen, een centrale plaats in het onderwijs. Met PISA-2018 als inspiratiebron is Boekies ontwikkeld om leesplezier bij jonge lezers te laten ontstaan.

Rapport PISA-2018

In het artikel Leesplezier voorspelt leesprestaties leest u hoe Boekies bijdraagt aan leesbevordering.

Leesplezier voorspelt leesprestaties

Het artikel Leesbevordering in de klas, hoe pak je dat aan? geeft handvatten om werk te maken van leesbevordering. Spoiler warning: er is heel wat meer voor nodig dan het dagelijkse vrij-leesmoment!

Leesbevordering in de klas

In de Whitepaper: Leesbevordering en leesplezier krijg je praktische handvatten om werk te maken van leesbevordering en leesplezier. Leesplezier is de basisvoorwaarde om vaardig met teksten om te leren gaan. En dat is niet alleen een voorwaarde voor schoolsucces, maar ook voor het latere maatschappelijk functioneren.

Whitepaper leesbevordering en leesplezier

 

 • Is digitaal lezen wel goed voor een kind?

  Kinderen leren even veel van digitaal lezen als van lezen uit een gewoon boek. Ze vinden het vaak fijn omdat de lettergrootte en het lettertype kan worden aangepast. Soms werkt digitaal lezen zelfs beter, omdat kinderen dan niet worden geremd door de dikte van het boek. Ook kunnen zij de leesomgeving geheel naar wens aanpassen. Bijvoorbeeld door het boek in grijstinten te zetten waardoor er minder prikkels zijn. Voor leerlingen die moeite hebben om zich te concentreren kan dit prettig zijn. 

 • Welke leerlingen mogen gebruikmaken van de ondersteuning?

  De ondersteuning die Boekies biedt kan door elke leerling die denkt of vindt dat hij of zij het nodig heeft worden gebruikt. Tijdens het lezen kan de leerling de leesinstellingen aanpassen en is het mogelijk om boeken te laten voorlezen. De voorleessnelheid, het lettertype, de lettergrootte en de kleuren van de letters en achtergrond kunnen worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van een leesliniaal. Als leerkracht kun je het gesprek aangaan over de ingezette ondersteuning.

 • Hoe kan ik Boekies inzetten op ondersteuningsniveau 2 en 3?

  Boekies kan worden ingezet als ondersteuningsprogramma bij het tekstlezen. Er zijn binnen Boekies veel leesseries aanwezig die aansluiten bij de zwakke lezer. Ook zou Boekies kunnen worden ingezet wanneer er wordt geoefend met lezen in een klein groepje. Het voordeel is dat het boek waaruit wordt gelezen voor iedere leerling direct beschikbaar is. Het maken van kopietjes voor iedere leerling is hierdoor verleden tijd.

 • Welke leesvormen kan ik gebruiken met Boekies?

  Binnen de catalogus van Boekies zijn ook leesseries beschikbaar waarmee leerlingen op andere manieren kunnen lezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenlezen, toneellezen, tutorlezen of duolezen. Er zijn ook boeken met twee talen waardoor leerlingen met een NT2 achtergrond in twee talen kunnen lezen. Voor elk wat wils dus!

Bestel Boekies

Met de inzet van onze programma’s geeft de school richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

Scholen

Scholen die kiezen voor het gebruik van onze software pakken leesproblemen en laaggeletterdheid effectief aan. Zij schaffen in de webshop onze producten aan en gaan er vervolgens snel mee aan de slag. De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school.

Bestel Boekies in de webshop

Particulieren

Privépersonen sluiten een abonnement af voor 1 of 2 gebruikers.

Bestel Boekies in de webshop

Praktijken

Behandelpraktijken kunnen Boekies inzetten bij hun leerlingen. Zij betalen voor een jaarlicentie voor 19 leerlingen € 200,-.

LBRT-leden krijgen € 40,- korting en betalen slechts € 160,-. Je maakt gebruik van deze korting door bij de bestelling in de webshop in het opmerkingenveld 'LBRT' en het lidmaatschapsnummer in te vullen.

Bestel Boekies in de webshop

Werken met Boekies

Bij onze programma's ontvang je een gebruikershandleiding zodat je er direct mee aan de slag kan. 

Tijdens training Leesbevordering en leesmotivatie met Boekies maakt je kennis met de theoretische achtergrond over leesmotivatie waarop Boekies is gebaseerd. Ook leer je werken met de functionaliteiten die het programma te bieden heeft.

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'.

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak