Boekies

Let op! Boekies is tot 1 september gratis.

Om scholen de kans te bieden om leesbevordering een goede plek te geven in het thuisonderwijs wordt Boekies eerder gelanceerd. Boekies wordt verder ontwikkeld. Bijvoorbeeld door de komende maanden regelmatig nieuwe boeken toe te voegen aan de online schoolbibliotheek. Ook zullen nieuwe functies worden toegevoegd. U kunt Boekies tot 1 september 2020 onbeperkt gratis inzetten voor de hele school. Lees onder Abonnement hoe u Boekies kunt bestellen en de voorwaarden voor gratis gebruik.

 

Boekies in het kort

Boekies is de ideale online schoolbibliotheek waarmee leerlingen van groep 1 t/m groep 8 optimaal gestimuleerd worden leeskilometers te maken, op school en thuis. Leesplezier staat hierbij voorop. Het grootste aanbod met de meeste variatie in boeken en de audiovisuele ondersteuningsfuncties voor leeszwakke leerlingen, maken Boekies een krachtig instrument voor leesbevordering. De leerkracht kan de leesontwikkeling van de leerling volgen en inspringen op zijn persoonlijke interesses en vaardigheden.

 • Een grote catalogus met meer dan 1.950 digitale kinderboeken, o.a. meer- en anderstalige boeken en audioboeken. Het aanbod wordt op korte termijn vergroot naar 2.500 boeken.  
 • Persoonlijke boekadvies op basis van interesses en leesniveau
 • Ondersteuningsfuncties voor leeszwakke leerlingen
 • Thuis verder lezen in Boekies
 • Centraal leesdossier per leerling
 • Inzicht in leesgedrag en leesontwikkeling
 • Voorkennisvragen en verwerkingsopdrachten
 • Lezen op computer of tablet (online)

 

Zo werkt Boekies

Het stimuleren van leesplezier vergroot de intrinsieke motivatie om te lezen. Leerlingen die weinig plezier hebben in het lezen, lopen daarentegen het risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Een gebrek aan leesmotivatie in deze negatieve spiraal leidt tot minder lezen en minder leesvaardigheid, wat weer leidt tot minder leesplezier en -motivatie, en minder lezen et cetera (Mol, 2010).

 

 

 

Hoe doorbreekt Boekies deze negatieve spiraal
Stap 1: altijd een goed boek

Boekies helpt bij het kiezen van een passend boek. Want als het boek aansluit bij o.a. de interesses en het leesniveau van de leerling, wordt het lezen een stuk leuker.

Leerlingen kiezen welke filtering(en) ze gebruiken:

 • categorie
 • AVI-niveau
 • leeftijd
 • boektype

Leerlingen plaatsen favoriete boeken op een eigen boekenplank.

Stap 2: Ondersteuning op maat

Tijdens het lezen kan de leerling de leesinstellingen aanpassen en is het mogelijk om boeken te laten voorlezen. De voorleessnelheid, het lettertype, de lettergrootte en de kleuren van de letters en achtergrond kunnen worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van een leesliniaal.

Bij alle boeken zijn voorkennisvragen en verwerkingsopdrachten toegevoegd. Waardoor een leerling vooraf wordt gestimuleerd na te denken over het onderwerp en achteraf de kennis kan verwerken door het uitvoeren van een opdracht.

Stap 3: Een compleet leesdossier

In het leesdossier kan de leerling zien welke boeken hij of zij heeft gelezen. Met behulp van een cirkeldiagram wordt weergegeven in welke categorieën deze boeken horen en welke boektypen dit zijn. Het dossier geeft een compleet beeld omdat de leerling ook papieren gelezen boeken kan toevoegen. De leerkracht heeft met het leesdossier een compleet overzicht per leerling.

Voor wie is Boekies?

Boekies is bedoeld voor alle leerlingen in groep 1 t/m 8, en dan in het bijzonder voor kinderen die moeite hebben met lezen van boeken, zoals:

 • Leerling met leesproblematiek (o.a. dyslexie)
 • Ongemotiveerde lezers
 • Leerlingen uit taalarme gezinnen
 • NT2-leerlingen
 • Leerlingen met een TOS

Boekenaanbod

Een groot en divers boekenaanbod van groep 1 tot en met groep 8 is essentieel om de leesmotivatie van de leerlingen te behouden en verhogen. Boekies heeft momenteel meer dan 1.950 digitale kinderboeken. Dit zijn lees- en informatieboeken. De boeken zijn verdeeld over 9 categorieën, bijvoorbeeld de categorie 'spanning' of 'dieren'.

De catalogus van Boekies telt een groot aantal series, denk aan Koen Kampioen, Blitz! en boeken van Skoop.

Boekies blijft de collectie aanvullen en groeit op korte termijn naar 2.500 boeken!  

Abonnement

Met een abonnement van Boekies heeft de hele school onbeperkt toegang tot de volledige catalogus en alle functionaliteiten van het programma. Daarnaast is Boekies ook toegankelijk voor leerlingen die vanuit huis willen lezen, zo kan er na schooltijd en tijdens de schoolvakanties lekker worden doorgelezen. Ouders betrekken bij het maken van leeskilometers wordt hiermee makkelijker!

Actie: tot 1 september 2020 kunt u Boekies gratis gebruiken! Vanaf 1 september 2020 gaat het betaalde abonnement in en ontvangt u een factuur. Tot 1 september 2020 kunt u Boekies op elk gewenst moment beëindigen door een opzegging te sturen naar administratie@lexima.nl.

Rapport PISA-2018

Het PISA-2018 rapport is een internationale vergelijkende studie naar ondermeer het leesniveau van 15 jarigen. De resultaten zijn in december 2019 bekendgemaakt.

De resultaten op het gebied van lezen zijn zorgwekkend. Leerlingen in Nederland scoren het laagst van alle landen op leesmotivatie, en het niveau van leesvaardigheid in ons land is ook gedaald, wat voor de meeste andere landen niet geldt. De 15-jarigen in Nederland scoren voor het eerst in 15 jaar lager dan gemiddeld in 15 andere EU-landen, en vergelijkbaar met het OESO-gemiddelde.

Een leesoffensief is noodzakelijk om de trend te keren. Taal en lezen verdienen, meer dan voorheen, een centrale plaats in het onderwijs. Met PISA-2018 als inspiratiebron is Boekies ontwikkeld om leesplezier bij jonge lezers te laten ontstaan. 

Leesplezier voorspelt leesprestaties

In de whitepaper Leesplezier voorspelt leesprestaties leest u hoe Boekies bijdraagt aan leesbevordering.

Meer doen met minder geld

Leesbevordering bovenschools organiseren biedt de beste garanties voor resultaat, continuïteit en de beste prijs. Interesse in een bovenschoolse aanpak van leesbevordering met onbeperkt gebruik van Boekies? Stuur dan een e-mail naar consultancy@lexima.nl voor meer informatie.

Bovenschoolse arrangementen