Leesbevordering

Diverse onderzoeken tonen aan dat het niet goed gesteld is met de leesvaardigheid van leerlingen. Door structureel aan de slag te gaan met leesbevordering stimuleert het onderwijs leesplezier en de leesmotivatie. Zo gaan leerlingen meer leeskilometers maken en wordt de leesvaardigheid verbeterd.

Lexima heeft voor de leesbevordering een online schoolbibliotheek ontwikkeld PLUS een aanpak om van leerlingen gemotiveerde lezers te maken.

Boekies

Boekies is de online schoolbibliotheek waarmee leerlingen gestimuleerd worden leeskilometers te maken, op school en thui...

Lees meer