Leesbevordering

Leesplezier door leesbevordering

Bevorder het lezen en stimuleer leerlingen om leeskilometers te maken. Leerlingen die leeskilometers maken, verbeteren hun leesvaardigheid en woordenschat en leren vaardig omgaan met teksten. Leesmotivatie is een goede voorspeller van leesgedrag en leesprestatie en is een belangrijke factor in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Boekies

Boekies is dé aanpak waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 wordt geïntegreerd in het onderwijs.

Lees meer