Iris Verhaagen


Iris Verhaagen
Onderwijswetenschapper, onderwijsadviseur/docent
iris.verhaagen@lexima.nl

 

Als onderwijsadviseur bij Lexima geef ik trainingen en begeleid bovenschoolse projecten bij het implementeren van producten. Voorheen heb ik gewerkt als groepsleerkracht en coördinator van de middenbouw in het basisonderwijs. Hierbij heb ik ook leerlingen met dyslexie en die moeite hebben met lezen en spellen begeleid. Vorig jaar heb ik mijn masteropleiding Onderwijswetenschappen afgerond, hierdoor heb ik meer inzicht gekregen in leerprocessen van leerlingen tot studenten en over het inrichten van een aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen. De ervaring die ik heb opgedaan tijdens het lesgeven aan leerlingen en de verworven kennis over onderwijskunde kan ik gebruiken bij het geven van advies.

Iedere leerling heeft recht op de juiste individuele begeleiding waarbij het onderwijsaanbod en de randvoorwaarden in orde zijn. Het bieden van een ICT-hulpmiddel kan er voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de leerling die moeite heeft met lezen en/of spellen wordt vervuld. Want hoe fijn is het als een leerling zelfstandig en met zelfvertrouwen aan de slag kan gaan met zijn taak? 

Lexima Academie is een erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO en CEDEO erkenning. Deskundige aanpak, klantgerichtheid en hulp op maat zijn onze uitgangspunten bij het geven van advies aan scholen en behandelaars bij de aanschaf en implementatie van dyslexie ICT hulpmiddelen. 

Lexima Academie wordt bemand door psychologen en orthopedagogen met ervaring in het onderwijsveld, de diagnostiek en/of behandeling van kinderen met lees- en spellingproblematiek. Hun speciale kennis van ICT-hulpmiddelen willen ze graag uitdragen in de professionele, praktijkgerichte trainingen zoals vaardigheidstrainingen (ook op locatie) en de hoog gekwalificeerde verdiepende trainer- en implementatiecursussen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 033 434 80 00. 
U kunt ook een e-mail sturen naar educatie@lexima.nl