Preventie

Preventie
Met een effectieve preventieve aanpak bestrijdt u laaggeletterdheid en voorkomt u onnodige leesproblemen en diagnoses dyslexie.
Risicoleerlingen hebben behoefte aan preventieve zorg. De leeszwakke leerlingen moeten zonder uitstel worden ondersteund. Focus ligt op het bieden van ondersteuning bij het leren en begrijpen van letters en klanken.

Lexima biedt preventieve producten voor de leeftijd 4 tot 7 jaar. 
Lees meer over Bereslim (zorgniveau 1 of 2) of het preventieve interventie-programma Bouw! (zorgniveau 2 of 3).