Integrale aanpak

De integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie biedt effectieve oplossingen om leeszwakke leerlingen verder te helpen. Voor elke fase in de schoolloopbaan heeft Lexima interventies beschikbaar die passen bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Remediëren, compenseren en leesbevordering vormen de pijlers voor een succesvolle aanpak.

Op alle 4 zorgniveaus wordt adequaat gemonitord.

1. Tijdig risico’s signaleren (zorgniveau 1)
2. Preventie (zorgniveau 2 en 3)
3. Remediëren (zorgniveau 2 en 3), behandeling (zorgniveau 4)
4. Voorzieningen voor compensatie / inclusie (zorgniveau 1)