Integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie

Lexima biedt u op maat gesneden bovenschoolse arrangementen voor het Onderwijszorgtraject Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie (LLD). In het
LLD Onderwijszorgtraject werken scholen systematisch aan een integrale aanpak voor het voorkomen van leesproblemen en dyslexie én het bieden van hulp bij hardnekkige lees- en spellingproblemen. Het implementatieproces wordt volgens een beproefde methode geborgd. Bestuurlijk commitment in het kader van Passend Onderwijs én de samenwerking met gemeenten en behandelaars vormen belangrijke schakels in deze integrale aanpak.

Advies en begeleiding op maat, voor PO, VO, MBO en HO

Samen met u bekijken we wat u in het bovenschoolse implementatietraject allemaal wilt doen. Interesse? Stuur een e-mail naar consultancy@lexima.nl of bel naar Henri Smit 0631747800 (regio Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant, Limburg, oost-Utrecht) of Anniek Noorman  0615650498 (regio Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, west-Utrecht).

Steeds meer onderwijs-instellingen maken gebruik van schaalvergrotings-voordelen. Zo ook bij de bovenschoolse aanpak van dyslexie. Gekozen wordt voor een professioneel dyslexiebeleid, gebaseerd op een goed doordachte aanpak die veel voordelen oplevert in leerrendement, tijd en geld. Een effectief onderwijsarrangement dat aansluit bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs en waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en werkzame onderwijsarrangementen. Goed nieuws voor alle betrokkenen, maar vooral natuurlijk voor leerlingen met dyslexie: zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien.

Lexima biedt u op maat gesneden Bovenschoolse Arrangementen:

 • Signaleren: Met Bouw!Signaal worden op systematische wijze gegevens verzameld die tijdig inzicht geven in de problematiek en concrete aanwijzingen geven voor aanvullende interventies.
 • Preventie van (ernstige) leesproblemen en dyslexie met het interventieprogramma Bouw!
  Hiermee voorkomt u dat de risicoleerlingen (25%) in groep 2 t/m 4 onnodig leesachterstanden oplopen en - neemt het aantal (onterechte) diagnoses dyslexie af met meer dan 60%. 
  Lees meer over Bouw! >>   Studiemiddag PO >>
 • Effectief Remediëren van lees- en spellingproblemen met Letterstad (zorgniveau 2 en 3)
  ​Met het programma Letterstad biedt u effectief extra ondersteuning in de klas op zorgniveau 2 of remediëring op zorgniveau 3.
  Lees meer over Letterstad >>  Lees meer over Dexlex >>

 • Voorzieningen voor inclusie: Dyslexiebeleid en het bovenschools inzetten van compenserende software
  Met het optimaal inzetten van Alinea, Kurzweil 3000, Read&Write of Sprint Plus stelt u leerlingen met (ernstige) dyslexie in staat te presteren op eigen intelligentieniveau en zelfvertrouwen te ontwikkelen.
  Lees meer over Kurzweil >>  Lees meer over Sprint >>  Studiemiddag PO >>

Het concept van het Lexima Bovenschools Arrangement is gebaseerd op het 'Vier in Balans'- model van Kennisnet. Lexima heeft veel ervaring met deze succesvolle aanpak, al meer dan 1.700 scholen nemen deel.

In alle arrangementen worden op de door u gewenste manier componenten geïmplementeerd en geborgd door goed doordachte structurele ondersteuning over meerdere jaren. Inhoudelijk wordt het bovenschools arrangement afgestemd met de experts (IB'ers/leerlingbegeleiders/ICT'er).

De overeeenkomst wordt afgesloten met de overkoepelende organisatie (bestuur/schoolbestuur of samenwerkingsverband), zodat bestuurlijke commitment gewaarborgd is. Door de gezamenlijke aanpak en de trajectbegeleiding van Lexima hebben individuele scholen optimaal profijt.

Bij deze integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie ligt de focus op preventie, gericht op de volgende effecten:

1. Het aantal leerlingen dat slecht presteert op lezen en/of spellen neemt af met tenminste 60%.
2. Het aantal leerlingen dat de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) krijgt neemt af tot maximaal de wetenschappelijk verantwoorde norm 3,6%. 
3. Leerlingen met hardnekkige problemen met lezen en/of spellen krijgen tijdig adequate compenserende voorzieningen om hen in staat te stellen onderwijs te volgen op hun intelligentieniveau, zodat schoolmoeheid en frustratie van talent worden voorkomen.

Lexima Academie helpt u op weg.

Regiobijeenkomst Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie (LLD) voor het PO

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie. Ook maakt u dan kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima: Bouw!, Bereslim, Letterstad, Dexlex, Alinea en Read&Write.   Lees meer >>