Leerlingen VMBO doen examen met Kurzweil

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Januari 2014, Het Marecollege, Amaranth Feuth

Nadat het Marecollege vorig jaar eerst met een pilot was gestart, werken vanaf dit schooljaar dyslectische leerlingen op het Marecollege met het programma Kurzweil 3000. Leerlingen zijn enthousiast over het programma en een paar leerlingen uit 4 vmbo gaven aan Kurzweil ook te willen gebruiken bij hun eindexamen. Amaranth Feuth, de Kurzweil-coördinator op het Marecollege, vertelt in een interview hoe het examen verlopen is. Allereerst vertelt ze trots te zijn dat het allemaal gelukt is. Wel geeft ze aan hoe belangrijk het is dat het geheel goed georganiseerd wordt.

“Dit jaar hebben 4 leerlingen uit 4 vmbo Kurzweil mogen gebruiken bij hun centraal eindexamen. We hebben bewust gekozen voor leerlingen uit 1 klas. Voor ons was het tenslotte ook allemaal nieuw. Om hen goed voor te bereiden hebben zij het afgelopen schooljaar een aantal schoolexamens met Kurzweil gemaakt. Docenten moesten dus goed weten hoe ze hun toetsen aan moesten leveren, zodat deze omgezet konden worden naar een Kurzweil-bestand (KES-bestand). De centraal examens werden digitaal aangeleverd. Dit beperkt dat er storingen optreden. Tijdens de examens waren de ICT-er en ikzelf aanwezig voor de begeleiding van de Kurzweilleerlingen. In het vervolg is het belangrijk dat de surveillanten op de hoogte worden gebracht van het feit dat er leerlingen op een laptop met Kurzweil werken. Zij moeten ook weten dat het logboek aangezet moet worden e.d.”

Hoe hebben de leerlingen het maken van hun examen met Kurzweil zelf ervaren? 
“De uitslagen worden a.s. donderdag bekend gemaakt, dus op dit moment kunnen we nog niet zeggen of alle vier de leerlingen geslaagd zijn. Wel hebben leerlingen het als positief ervaren dat ze de ondersteuning van Kurzweil hadden tijdens het examen. De leerlingen en hun ouders hebben een enquête ingevuld en daar kwam uit naar voren dat leerlingen graag hun toetsen met Kurzweil maken. Daarbij zouden ze graag meer begeleiding en ondersteuning krijgen om nog meer mogelijkheden van het programma te leren kennen en daardoor het programma breder in te kunnen zetten. Ouders geven aan dat het gebruik van Kurzweil de leerlingen enigszins heeft geholpen. Wel denken ze dat de faciliteiten die het werken met Kurzweil mogelijk maken, beter kunnen. Zowel de leerlingen als de ouders beoordelen de Kurzweilproef gemiddeld met een voldoende. “ 
Het afnemen van een enquête is een mooi voorbeeld van kwaliteitsbeleid, één van de vier pijlers binnen een implementatietraject. Resultaten uit de enquête geven een goed beeld van de situatie op dit moment en kunnen gecommuniceerd worden naar het team en de ouders, zodat ook zij betrokken blijven. Ook biedt het inzicht in welke stappen nog ondernomen moeten worden.

Wat zijn jullie ideeën over de Kurweil-enquete? 
“De informatie die uit de enquêtes is gekomen gaan we gebruiken om een protocol op te stellen voor het maken van examens met Kurzweil, zodat dyslectische leerlingen uit alle examenklassen Kurzweil bij hun examen gebruiken. Belangrijke aandachtspunten zijn dat leerlingen, docenten en surveillanten geïnstrueerd worden. Ook is het belangrijk om de KESTools te gebruiken, zodat de tekst-PDF documenten snel omzet kunnen worden naar KES. Op deze manier zijn we volgend jaar nog beter voorbereid op de examens. Leerlingen met dyslexie hebben hun hulpmiddel gewoon nodig, daarom is het voor ons als school enorm belangrijk ervaring te krijgen met Kurzweil.” 
Amaranth Feuth is Kurzweil-coördinator op het Marecollege. Het Marecollege is één van de 26 vestigingen van scholen in Leiden en omgeving die in samenwerking met Lexima het bovenschoolse implementatietraject Kurzweil 3000 realiseren.