Joost over dyslexie hulpmiddelen op het werk

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bron: Joost, G4S

G4S dyslexie hulpmiddelenJoost werkt bij G4S. Hij coördineert er een team van technisch applicatie beheerders. Hij maakt om zijn dyslexie te compenseren handig gebruik van technische mogelijkheden, maar een aantal taken kosten hem erg veel energie. Zijn zoon die ook dyslectisch is, gaat nu naar de middelbare school, naar het technasium. Want zijn zoon is net als hijzelf zeer intelligent. De zoektocht naar oplossingen voor zijn zoon heeft hem aan het denken gezet over hulpmiddelen en nieuwe technieken die ook hem kunnen helpen.

Op de lagere school zei een leraar "als je zo dom bent, ga je maar op de gang staan". Gelukkig ontdekte een lerares Frans dat hij goed was in die taal, zolang er maar mondeling werd getoetst. De weg naar het hbo-diploma van de agrarische hogeschool was lang en frustrerend, maar met dit diploma op zak kon hij wel aan het werk, eerst in de logistiek en doorgegroeid in de ict.

Pas toen hij tegen de 40 was is hij getest op dyslexie. Van zijn toenmalige werkgever, Bouwfonds, mocht hij het 'Prince2 practitioner' examen doen (projectmanagement). Zijn leidinggevende begreep niet waarom dat tot 2 keer toe niet lukte. Joost wist hiervan tenslotte meer dan zijn leidinggevende, die het examen wel makkelijk haalde. Op initiatief van Bouwfonds is Joost bij het IWAL getest op dyslexie. Die bevestiging was heel verhelderend. Het IWAL heeft hem ook geholpen om beter te leren lezen en een goed leesbaar verhaal te kunnen schrijven. Vaak denkt hij dat alles er staat en 'leest' hij 10 zinnen, terwijl hij er maar 2 heeft geschreven. Helaas zijn de meeste knelpunten blijven bestaan, maar het lukt hem met zijn intelligentie zijn zwakke kanten te compenseren. Hij gebruikt inmiddels een aantal handige hulpmiddelen:

  • Zo maakt hij een mindmap voordat hij een projectvoorstel of belangrijke e-mail schrijft. Het is een handig hulpmiddel om al zijn ideeën te ordenen.
  • Hij heeft gewerkt met easy tutor om teksten te laten voorlezen
  • en heeft om diezelfde reden een demo van Sprint geprobeerd.
  • Sinds kort maakt hij gebruik van het Lettertype Dyslexie.
  • In zijn auto heeft hij een memorecorder liggen voor alle goede plannen en ideeën die onverwacht opkomen. De vele e-mails bleven voor hem een probleem en hierbij biedt de luister-CD van het boek "Getting things done" uitkomst. Het beschrijft hoe je e-mails kunt ordenen en overzicht houdt over je werkzaamheden.

dyslexie op het werk KurzweilHet boek zelf had hij, door zijn moeite met lezen, al snel naast zich neergelegd. De CD heeft hij een aantal keer in de auto geluisterd, waarbij hij aantekeningen maakte met zijn memorecorder. Joost is bij Lexima op een informatiebijeenkomst voor volwassenen geweest en wil heel graag Kurzweil 3000 aangevuld met WoDy gaan gebruiken. Deze programma's bieden alle technische mogelijkheden die hij op zijn werkplek nodig heeft, zoals voorlezen met dubbele meeleescursor (ook als de tekst in een foto-pdf staat), samenvattingen, meelezen tijdens typen enzovoort. Daarnaast wil hij een goede, nieuwe actieve geluidsreducerende hoofdtelefoon, zodat hij zich kan afsluiten van het rumoer in de kantoortuin. Eerdere ervaringen met een dergelijke koptelefoon bij de vorige werkgever waren erg positief. De volgende vraag is wie de kosten voor deze aanpassingen gaat betalen. Er is in zijn situatie aanleiding genoeg om deze aanvraag bij het UWV neer te leggen als 'meeneembare werkplekaanpassing'. Joost is zelf gelukkig mondig en weet goed waar zijn sterke en zwakke kanten liggen. Hij kan het nut van hulpmiddelen, waar nodig, goed duidelijk maken. Met deze aanpassingen kan Joost zichzelf ook in een eventueel nieuwe werkomgeving redden. Dit is essentieel in een tijd waarin flexibiliteit noodzakelijk is.

Lees meer over: Wat zijn dyslexie hulpmiddelen?