Film bovenschoolse integrale aanpak

Bron: Lexima, Leusden, maart 2018, film: Iris Media 

Film (15 min.) over de integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Deze aanpak (bovenschools) wordt aangeraden gedurende het basisonderwijs plus het vervolgonderwijs. 

In de film delen leerkracht, leerling, ouders, behandelaar, student en hoogleraar hun ervaringen: Margreet Laseur (leerkracht groep 2 Van Amerongenschool Bunsschoten), Prof. dr. Aryan van der Leij (Emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam), Anneke Wieldraaijer (intern begeleider Van Amerongenschool Bunschoten), Chris Weststrate (Student Commerciële Economie), Marieke Ebing (moeder van Quinn), Loes Knaapen (Orthopedagoog bij Marant). 

 

Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie
'Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven, voorkomt en verkleint achterstanden en helpt talenten zich optimaal te ontwikkelen.' (Bron: regeerakkoord)

          
De basis begint altijd bij goed onderwijs, ook voor leerlingen met taalproblemen, leesproblemen en dyslexie. Maar met alleen goed leesonderwijs zijn we er niet, de daarop aansluitende preventieve, curatieve en compenserende interventies zijn onmisbaar om talent maximaal te stimuleren en frustraties te voorkomen.

Waar in het verleden vaak te weinig werd samengewerkt tussen de verschillende partijen, wordt tegenwoordig steeds vaker gewerkt vanuit een integrale aanpak, waarbij de leerling centraal staat. Leerkrachten, zorgspecialisten, directie, samenwerkingsverbanden, behandelaars en gemeenten trekken samen op en vormen steeds vaker samen een effectief beleid rondom de aanpak van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie.

Deze integrale aanpak behelst zowel het totaal van (voorkomen van) leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie als de veranderende  ondersteuningsbehoeften gedurende de gehele basisschoolperiode én de betrokkenheid van leerkracht, leerling, IB'er, ouders en de eventuele behandelaar.