Externe Bouw! coördinator lang

Tijdens de afgelopen Kenniskring van Bouw! vertelde Miranda Versluis over de inspirerende manier waarop zij als externe Remedial Teacher op twee scholen Bouw! coördineert. Dit doet ze naast haar eigen RT praktijk ‘TOPpeRTjes’.

Op de twee scholen wordt verschillend met Bouw! gewerkt, waarbij het grootste verschil is wie de tutoren zijn. Deze keuze ligt bij de scholen. Op één school werd voor de Corona-crisis met bovenbouwleerlingen op school geoefend. Dat is met thuisonderwijs niet mogelijk. Omdat de begeleiding van de tutoren een van de taken van Miranda is, heeft zij de ouders van deze school geïnstrueerd hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden. Op de andere school wordt altijd al thuis met ouders als tutoren gewerkt, maar ook daar leverde het thuisonderwijs vragen op. Ook het beantwoorden van dergelijke vragen valt in Miranda’s takenlijstje. Hiervoor kunnen ouders een online meeting met haar aanvragen, wat goed werkt.

Daarnaast doet Miranda het toetsen voor beide scholen. Normaal gesproken komt Miranda hiervoor op school. Tijdens het afstandsonderwijs gebeurt dat via Zoom, 1-op-1, zodat ze de leerling kan zien tijdens het toetsen. Dit werkt prima!

Doordat Miranda een ervaren RT’er is en gestructureerd te werk gaat, kost het haar ongeveer een uur per week om 13 kinderen te begeleiden. Wekelijks heeft ze contact met beide scholen via de mail om terug te koppelen hoe het gaat.

Een externe RT-er als Bouw! coördinator wordt als erg positief ervaren. Scholen geven aan verlichting van de werkdruk en meer expertise te ervaren en tutoren weten bij wie ze terecht kunnen met welke vragen. Een vruchtbare samenwerking dus!